הצעות חוק כנסת 18

להלן מאגר הצעות החוק של חבר הכנסת אריה אלדד בכנסת ה 18

באפשרותכם לבצע חיפוש בטבלת הנתונים ע”י הקלדה בתיבת החיפוש, ואף למיין את נתוני הטבלה ע”י לחיצה כותרת העמודה.

מס' הצעת חוקשם הצעת החוקתאריך הנחההיוזםקישור להצעת חוק
4283צעת חוק לתיקון פקודת רופאי השיניים (הסמכת שיננית), התשע"ב-2012 30/04/2012אריה אלדדקובץ החוק
4278הצעת חוק ההסדרה, התשע"ב-2012 30/04/2012 אריה אלדדקובץ החוק
42404240 הצעת חוק לתיקון פקודת רופאי השיניים (הסמכת שיננית), התשע"ב-201221/03/2012אריה אלדדקובץ החוק
4229 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - ביטול הגבלת מועד לתביעת גמלת כסף), התשע"ב-201221/03/2012אריה אלדדקובץ החוק
4215הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון - הגבלה על השקעות בחברה שערכה הסדר חוב), התשע"ב-201221/03/2012 אריה אלדדקובץ החוק
4204הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון-בחינות גמר), התשע"ב-2012 21/03/2012אריה אלדדקובץ החוק
4189 הצעת חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) (תיקון - מועד השגה), התשע"ב-201221/03/2012אריה אלדדקובץ החוק
4172הצעת חוק ההתגוננות האזרחית (תיקון - מצב מיוחד בעורף כהמשך לשעת התקפה), התשע"ב-201221/03/2012אריה אלדדקובץ החוק
4134 הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון - הגבלה על השקעות בחברה שערכה הסדר חוב), התשע"ב-2012 12/03/2012אריה אלדדקובץ החוק
4129הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון - הטבות לאחים שכולים), התשע"ב-2012 05/03/2012אריה אלדדקובץ החוק
4108הצעת חוק הארכת מועדים (תיקון - שירות מזכה), התשע"ב-201205/03/2012אריה אלדדקובץ החוק
4096הצעת חוק-יסוד: ישראל - מדינת הלאום של העם היהודי27/02/2012אריה אלדדקובץ החוק
4089הצעת חוק העמותות (תיקון - שכר מרבי), התשע"ב-201227/02/2012אריה אלדדקובץ החוק
4074הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - תוספת שנתית לסל שירותי הבריאות), התשע"ב-201220/02/2012אריה אלדדקובץ החוק
4072הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - פטור מתשלומי השתתפות עצמית לחולה במחלה כרונית), התשע"ב-201220/02/2012 אריה אלדדקובץ החוק
4058 הצעת חוק-יסוד: השבות 20/02/2012אריה אלדדקובץ החוק
4048הצעת חוק נציבות תלונות אסירים, התשע"ב-201213/02/2012אריה אלדדקובץ החוק
4046 הצעת חוק העזרה הרפואית הבסיסית, התשע"ב-201213/02/2012אריה אלדדקובץ החוק
4024הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון - הנחה בארנונה לנכה המתגורר בבית הוריו), התשע"ב-201213/02/2012אריה אלדדקובץ החוק
4011הצעת חוק רשות השידור (תיקון - פטור מאגרה למחזיק מקלט טלוויזיה שאינו מחובר לממיר), התשע"ב-201206/02/2012אריה אלדדקובץ החוק
4009הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון - אישור להריסה או שינוי ייעוד מבנה דת), התשע"ב-201206/02/2012אריה אלדדקובץ החוק
3999הצעת חוק הקרן לעידוד תעשייה נקייה, התשע"ב-201230/01/2012(מצטרף לחוק)
קובץ החוק
3967הצעת חוק יישוב סכסוכי עבודה (תיקון - בוררות חובה בשירות הציבורי), התשע"ב-201230/01/2012אריה אלדדקובץ החוק
3944הצעת חוק סיוע חוץ לארגוני מגזר שלישי במדינות תומכות, התשע"ב-201223/01/2012אריה אלדדקובץ החוק
3934הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון - סמכות ועדת האתיקה), התשע"ב-201223/01/2012אריה אלדדקובץ החוק
3929הצעת חוק הדרכונים (תיקון - מתן דרכון לעולה), התשע"ב-201223/01/2012אריה אלדדקובץ החוק
3913הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - עבודה בחינוך וסיוע להוראה או בטיפול בילדים כעבודה מועדפת), התשע"ב-2012 16/01/2012אריה אלדדקובץ החוק
3909הצעת חוק מענה ראשוני לכיבוי שריפות, התשע"ב-201216/01/2012(מצטרף לחוק)
קובץ החוק
3863 הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (הוספת כתב ברייל), התשע"ב-201202/01/2012אריה אלדדקובץ החוק
3860הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור לחברת חילוץ ישראלים בחוץ לארץ), התשע"ב-201202/01/2012אריה אלדדקובץ החוק
3836הצעת חוק איסור העברת כספים לרשות הפלשתינית, התשע"ב-201126/12/2011אריה אלדדקובץ החוק
3835 הצעת חוק מגן דוד אדום (תיקון - ביטול הבלעדיות על הסמל), התשע"ב-201126/12/2011 אריה אלדד קובץ החוק
3834הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון - תשלום בזמן לימודים), התשע"ב-201126/12/2011 אריה אלדדקובץ החוק
3814הצעת חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות (תיקון - החמרת הגבלה בשימוש במקום), התשע"ב-201119/12/2011 (מצטרף לחוק)קובץ החוק
3807הצעת חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם (תיקון - תשלומים לבני משפחתו של חייל מילואים שנספה), התשע"ב-201119/12/2011אריה אלדד קובץ החוק
3806 הצעת חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם (תיקון - תשלומים לילדו של חייל מילואים שנספה), התשע"ב-2011 19/12/2011אריה אלדדקובץ החוק
3772 הצעת חוק הספורט (תיקון - הסדרת מקצוע מאמן ספורט), התשע"ב-2011 12/12/2011(מצטרף לחוק) קובץ החוק
3771הצעת חוק מנהל מוסד חינוך, התשע"ב-201112/12/2011(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3762הצעת חוק עריכת נישואין ורישומם (תיקוני חקיקה), התשע"ב-201105/12/2011 אריה אלדד קובץ החוק
3758 הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (פיזור הפרות סדר), התשע"ב-201105/12/2011אריה אלדדקובץ החוק
3753הצעת חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) (תיקון - שינוי תקופת הצינון לעובדי משרד האוצר), התשע"ב-201105/12/2011אריה אלדדקובץ החוק
3734הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מינוי דובר לעיריה), התשע"ב-201105/12/2011(מצטרף לחוק)
קובץ החוק
3726הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (הפעלת מכשיר סורק בתהודה מגנטית), התשע"ב-201128/11/11אריה אלדדקובץ החוק
3642הצעת חוק איסור השימוש בסמלים וכינויים נאצים, התשע"ב-201114/11/11(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3639הצעת חוק מגן דוד אדום (תיקון - ביטול הבלעדיות על הסמל), התשע"ב-201114/11/11אריה אלדדקובץ החוק
3633הצעת חוק איסור הנצחת אישיות אשר הורשעה בעבירה שיש עמה קלון, התשע"ב-201114/11/11אריה אלדדקובץ החוק
3620הצעת חוק הרשויות המקומיות (הסרת אנטנות טלוויזיה ומיחזורן), התשע"ב-201107/11/11(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3609הצעת חוק עסקאות חילופי אסירים ביטחוניים ותנאי כליאתם, התשע"ב-201131/10/11אריה אלדדקובץ החוק
3606הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון - תיקון פרק ב"), התשע"ב-201131/10/11אריה אלדדקובץ החוק
3592הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - חובת מודעה וסימון מצרכים בפיקוח), התשע"ב-201131/10/11אריה אלדדקובץ החוק
3555הצעת חוק החברות (תיקון - הקמת מאגר דירקטורים חיצוניים בחברות ציבוריות), התשע"ב-201131/10/11(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3552הצעת חוק פיצויי פיטורים (תיקון - התפטרות בשל התנדבות לשנת שירות), התשע"ב-201131/10/11(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3541הצעת חוק-יסוד: ישראל - מדינת הלאום של העם היהודי03/08/11(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3532הצעת חוק הכרה, טיפול ושיקום בפדויי שבי, התשע"א-201103/08/11אריה אלדדקובץ החוק
3498הצעת חוק פיקוח על הצבעות הצופים באמצעות שליחת מסרון בתשלום בתכניות טלוויזיה (תיקוני חקיקה), התשע"א-201103/08/11(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3472הצעת חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס" 7) (תיקון - תחילת סעיף 5ב), התשע"א-201101/08/11אריה אלדדקובץ החוק
3455הצעת חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה (תיקון - שימוש בהמנון המדינה בידי מוסדות להשכלה גבוהה), התשע"א-201101/08/11אריה אלדדקובץ החוק
3454הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הכנסת בני זוג), התשע"א-201101/08/11(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3452הצעת חוק חופשת הסתגלות לעובד שמשרת במילואים, התשע"א-201101/08/11(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3410הצעת חוק האזרחים הותיקים (תיקון - גילו של אזרח ותיק), התשע"א-201118/07/11(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3395הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון - רשם רפואי), התשע"א-201111/07/11אריה אלדדקובץ החוק
3369הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי) (תיקון - איסוף נתוני זיהוי), התשע"א-201104/07/11אריה אלדדקובץ החוק
3343הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - מתן שירותי הבריאות לתלמיד בידי משרד הבריאות בלבד), התשע"א-201127/06/11אריה אלדדקובץ החוק
3341הצעת חוק זכיון ים המלח (תיקון - קרן לשיקום ופיתוח אזור ים המלח), התשע"א-201127/06/11(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3339הצעת חוק העונשין (תיקון - איסור נשיאת דברים במוסד חינוך למי שהורשע בסיוע לטרור), התשע"א-201127/06/11(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3327הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - צבירת יחידות של שירותי גלישה באינטרנט באמצעות רט"ן מחוץ לישראל), התשע"א-201120/06/11(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3320הצעת חוק איסור הפליית תלמידים במוסדות הנהנים מתקציב המדינה (תיקוני חקיקה), התשע"א-201120/06/11(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3304הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון - חבר הכנסת שהוגש נגדו כתב אישום מבוסס)06/06/11אריה אלדדקובץ החוק
3294הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - שירותי בריאות לתלמיד), התשע"א-201130/05/11אריה אלדדקובץ החוק
3275הצעת חוק נציב תלונות הציבור על פרקליטים, התשע"א-201123/05/11(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3104הצעת חוק רשות מזון מרכזית, התשע"א-201128/03/11אריה אלדדקובץ החוק
3083הצעת חוק לשכת עורכי הדין (מימון בחירות), התשע"א-201122/03/11אריה אלדדקובץ החוק
3075הצעת חוק יישום תכנית ההתנתקות (תיקון - פיצוי לפי ערך כינון), התשע"א-201122/03/11אריה אלדדקובץ החוק
3074הצעת חוק רשות השידור (תיקון - ערוץ שידורים בערבית ובאנגלית), התשע"א-201122/03/11(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3065הצעת חוק חג יתרו (נבי שועייב), התשע"א-201122/03/11אריה אלדדקובץ החוק
3046הצעת חוק איסור השקעה בתאגידים המקיימים קשר עסקי עם איראן (תיקון - איסור התקשרות), התשע"א-201114/03/11אריה אלדדקובץ החוק
3045הצעת חוק איסור כריתת הסכם ויתור על שטחים עם מדינות בעלות משטר טוטליטארי, התשע"א-201114/03/11אריה אלדדקובץ החוק
3024הצעת חוק פיצויים לחיילי צה"ל נפגעי נחל הקישון, התשע"א-201107/03/11אריה אלדדקובץ החוק
3008הצעת חוק האנטומיה והפתולוגיה (תיקון - נתיחת גוויה), התשע"א-201128/02/11אריה אלדדקובץ החוק
3005הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון - הגנה על חושפי מעשי שחיתות), התשע"א-201128/02/11אריה אלדדקובץ החוק
2977הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (איסור שימוש במכשירי DVD ומכשירי טלוויזיה ברכב מנועי), התשע"א-201121/02/11אריה אלדדקובץ החוק
2974הצעת חוק ועדות חקירה (תיקון - החלטת הכנסת על הקמת ועדת חקירה), התשע"א-201121/02/11אריה אלדדקובץ החוק
2951הצעת חוק דמי מחלה (תיקון- הזכות לדמי מחלה), התשע"א-201114/02/11אריה אלדדקובץ החוק
2945הצעת חוק ההתגוננות האזרחית (תיקון- חלוקת ערכות מגן), התשע"א-201114/02/11(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2944הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון - בדיקת רישום פלילי בטרם הצבה במשמר הגבול), התשע"א-201114/02/11(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2932הצעת חוק-יסוד: מבקר המדינה (תיקון - חסינות המבקר)07/02/11אריה אלדדקובץ החוק
2927הצעת חוק לתיקון פקודת החברות (עילה לפירוק חברה), התשע"א-201107/02/11(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2922הצעת חוק חסינות חברי הכנסת זכויותיהם וחובותיהם (תיקון - ועדת האתיקה), התשע"א-201107/02/11אריה אלדדקובץ החוק
2916הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון - הגנה על חושפי מעשי שחיתות), התשע"א-201107/02/11אריה אלדדקובץ החוק
2912הצעת חוק ציון יום רצח העם הארמני, התשע"א-201131/01/11אריה אלדדקובץ החוק
2883הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - הודעה למנוי לא פעיל וניתוקו), התשע"א-201125/01/11אריה אלדדקובץ החוק
2828הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון - עידוד לימודי הנדסה ומדעים), התשע"א-201103/01/11(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2826הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - עסקה בחיוב מתחדש באמצעות סליקה סלולרית), התשע"א-201103/01/11(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2811הצעת חוק חינוך לבריאות התלמיד, התשע"א-201103/01/11אריה אלדדקובץ החוק
2806הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (ניפוק תרופות מאחורי פרגוד), התשע"א-201027/12/10(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2766הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (עיריות איתנות), התשע"א-201013/12/10(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2738הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - קצבת נכות), התשע"א-201029/11/10(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2737הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - תקרה לתשלום בעבור תרופות למשפחה שבה יותר מאדם אחד חולה במחלה כרונית), התשע"א-201029/11/10אריה אלדדקובץ החוק
2723הצעת חוק גדר הביטחון בין ישראל ומצרים, התשע"א-201022/11/10אריה אלדדקובץ החוק
2721הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון - שיקולים למתן כשרות), התשע"א-201022/11/10(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2717הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון - הכללת ירושלים בהגדרת אזור סיוע), התשע"א-201015/11/10(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2716הצעת חוק לתיקון פקודת המכרות (פעולות אסורות במכרה בלתי מורשה), התשע"א-201015/11/10(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2705הצעת חוק קביעת הזמן (תיקון - מועד סיום שעון קיץ), התשע"א-201008/11/10(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2689הצעת חוק מאבק בארגוני פשיעה (תיקון - ארגון פשיעה הפועל ממניעים או כנגד מניעים דתיים), התשע"א-201001/11/10(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2687הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון - הגדלת השכר בגין עבודה בימי המנוחה השבועית), התשע"א-201001/11/10(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2643הצעת חוק קרן לאומית למשאבי טבע ולפיתוח המשק והחברה, התשע"א-201011/10/10אריה אלדדקובץ החוק
2642הצעת חוק למתן קצבאות ילדים והטבות מס בעד ילדים המשרתים בשירות סדיר (תיקוני חקיקה), התשע"א-201011/10/10אריה אלדדקובץ החוק
2641הצעת חוק הזכות לאופק תעסוקתי ולשירותים תומכי עבודה לתובעי גמלת הבטחת הכנסה, התשע"א-201011/10/10אריה אלדדקובץ החוק
2612הצעת חוק עבודת הנוער (תיקון איסור העסקת ילדים בפרסום בוטה), התש"ע 201021/07/10אריה אלדדקובץ החוק
2610הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - תנאים להחלפת תרופה, טיפול רפואי, מטפל, נותן שירותים או מוסד רפואי), התש"ע-201021/07/10אריה אלדדקובץ החוק
2608הצעת חוק יישום תוכנית ההתנתקות (תיקון - נהלי הוועדה המיוחדת בעקבות מסקנת ועדת החקירה הממלכתית), התש"ע-201021/07/10אריה אלדדקובץ החוק
2601הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הקפאת נקודות זיכוי בגין שירות צבאי בתקופת הלימודים), התש"ע-201021/07/10אריה אלדדקובץ החוק
2597הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (חובת איסוף סמי מרפא), התש"ע-201021/07/10אריה אלדדקובץ החוק
2594הצעת חוק העלאת שארית יהודי אתיופיה, התש"ע-201021/07/10אריה אלדדקובץ החוק
2570הצעת חוק הגברת התחרותיות וצמצום סיכונים בפעילות קבוצות עסקיות, התש"ע-201019/07/10(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2569הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון - שיקולים לשחרורו של חולה נפש שביצע מעשי אלימות ומאושפז מכוח צו בית משפט), התש"ע-201019/07/10(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2551הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (עיריות איתנות), התש"ע-201019/07/10(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2549הצעת חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (תיקון - הפצת שידורי הטלויזיה הלימודית), התש"ע-201019/07/10(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2520הצעת חוק ירושלים בירת ישראל (היבטים כלכליים) (תיקוני חקיקה), התש"ע-201012/07/10(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2508הצעת חוק הלוואות לדיור (תיקון - מענק לרוכשי דירה ראשונה), התש"ע-201005/07/10אריה אלדדקובץ החוק
2505הצעת חוק איסור הטלת חרם, התש"ע-201005/07/10אריה אלדדקובץ החוק
2504הצעת חוק יום העלייה, התש"ע - 201005/07/10(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2498הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון - זימון לוועדות הכנסת)05/07/10אריה אלדדקובץ החוק
2490הצעת חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (טיפול באמצעות סם הקנבוס), התש"ע-201028/06/10אריה אלדדקובץ החוק
2473הצעת חוק יישום תכנית ההתנתקות (תיקון - פיצוי לשוכר בדיור פרטי), התש"ע-201021/06/10(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2472הצעת חוק יישום תכנית ההתנתקות (תיקון - הלוואה לבוסתן הגליל), התש"ע-201021/06/10(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2463הצעת חוק יישום תכנית ההתנתקות (תיקון - פיצוי מתוקן לעסקים ולשכירים), התש"ע-201014/06/10אריה אלדדקובץ החוק
2456הצעת חוק העמותות (תיקון - סייגים לרישום ופעילות עמותה), התש"ע-201014/06/10אריה אלדדקובץ החוק
2442הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון - אחריות תקציבית), התש"ע-201007/06/10אריה אלדדקובץ החוק
2429הצעת חוק אישור הריסת מבנים בשטחי יהודה ושומרון, התש"ע-201007/06/10(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2427הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - בחירה מבין נותני שירותים), התש"ע-201031/05/10אריה אלדדקובץ החוק
2420הצעת חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (תיקון - תקציב אתרי הנצחה ממלכתיים), התש"ע-201031/05/10אריה אלדדקובץ החוק
2418הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון - נסיבות מיוחדות לפטור ממכרז, קידום יישובם של מפוני גוש קטיף, חבל עזה וצפון השומרון), התש"ע-201031/05/10אריה אלדדקובץ החוק
2417הצעת חוק מערך רפואה מונעת בגוף ביטחוני, התש"ע-201031/05/10אריה אלדדקובץ החוק
2409הצעת חוק העונשין (תיקון - הגדרת גזענות), התש"ע-201031/05/10(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2399הצעת חוק הרשות הלאומית לפינוי מוקשים, התש"ע-201024/05/10(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2398הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום)(תיקון - ועדה רפואית), התש"ע-201017/05/10אריה אלדדקובץ החוק
2396הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (הגבלת ביקור אסיר בטחוני), התש"ע-201017/05/10אריה אלדדקובץ החוק
2384הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון - קביעת מועד למתן הכרה בנכות וקביעת דרגת הנכות), התש"ע-201010/05/10אריה אלדדקובץ החוק
2383הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון - הוראות לגבי אישה נכה), התש"ע-201010/05/10אריה אלדדקובץ החוק
2376הצעת חוק לתיקון פקודת העיתונות (מתן זכות תגובה), התש"ע-2010__03/05/10אריה אלדדקובץ החוק
2373הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון - סימון פתקי הצבעה), התש"ע-201003/05/10(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2349הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום)(תיקון - ראש אגף השיקום), התש"ע-201026/04/10אריה אלדדקובץ החוק
2348הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון - ליווי רפואי ומשפטי במהלך הליכי ההכרה כנכה וקביעת דרגת הנכות), התש"ע-201026/04/10אריה אלדדקובץ החוק
2342הצעת חוק המועצה הארצית למזון ולביטחון תזונתי, התש"ע-201017/03/10(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2341הצעת חוק יישום תכנית ההתנתקות (תיקון - פיצוי בשל עסק של חקלאות), התש"ע-201017/03/10אריה אלדדקובץ החוק
2335הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - אישור מוקדם), התש"ע-201017/03/10אריה אלדדקובץ החוק
2334הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (בחינת רישוי ברוקחות), התש"ע-201017/03/10אריה אלדדקובץ החוק
2311הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין) (פטור לאכסניית נוער של בית ספר שדה), התש"ע-201017/03/10(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2302הצעת חוק הרשות למתן שירותי השגחה על הכשרות, התש"ע-201017/03/10אריה אלדדקובץ החוק
2286הצעת חוק גמול לחיילים בשירות סדיר, התש"ע-201015/03/10(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2271הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - מינוי מומחה לבריאות הציבור), התש"ע-201015/03/10(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2267הצעת חוק בתי הדין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון-הפקעת זכויות), התש"ע-201015/03/10(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2261הצעת חוק שחרור על תנאי ממאסר (תיקון - אי קציבת עונש לרוצחים), התש"ע-201015/03/10(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2250הצעת חוק לתיקון פקודת הרופאים (קריטריונים למינוי חברי וועדת משמעת), התש"ע-201015/03/10אריה אלדדקובץ החוק
2239הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון - זימון לוועדות הכנסת)15/03/10אריה אלדדקובץ החוק
2222הצעת חוק רשות השידור (תיקון - שינוי מבני ברשות השידור), התש"ע-201015/03/10אריה אלדדקובץ החוק
2214הצעת חוק העונשין (תיקון - איסור פרסום מודעות המציעות שירותי זנות), התש"ע-201015/03/10(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2210הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - רפואת שיניים), התש"ע-201008/03/10(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2173הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון - פירוט חקיקה הצריכה תקציב), התש"ע-201002/03/10(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2146הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (ביטול הפיקוח על מכשיר סורק בתהודה מגנטית), התש"ע-201022/02/10אריה אלדדקובץ החוק
2143הצעת חוק ירושלים בירת ישראל והעם היהודי, התש"ע-201022/02/10אריה אלדדקובץ החוק
2131הצעת חוק הביטחון בדרכים, התש"ע-201015/02/10אריה אלדדקובץ החוק
2076הצעת חוק כרטיסי חיוב (תיקון - חובת פרסום פרטי ספק), התש"ע-201008/02/10אריה אלדדקובץ החוק
2067הצעת חוק הרב אברהם יצחק הכהן קוק (ציון זכרו ופועלו), התש"ע-201008/02/10(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2056הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון - ביקורת שיפוטית על תוקפו של חוק)02/02/10(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2043הצעת חוק עבודת נשים (תיקון - הארכת חופשת הלידה בגין אשפוז יילוד), התש"ע-201002/02/10(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2041הצעת חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון - הכרה בשירות חובה לצורך חישוב ותק), התש"ע-201002/02/10אריה אלדדקובץ החוק
2028הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (דיווח על אי חידוש רישיון רכב), התש"ע-201025/01/10(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2016הצעת חוק כביש 443, התש"ע-201025/01/10(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2006הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (חובת מיגון מוניות), התש"ע-201018/01/10(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1984הצעת חוק פיצוי נפגעי התליית הבנייה ביהודה ושומרון, התש"ע-201011/01/10(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1979הצעת חוק חג המצות (איסורי חמץ) (תיקון - איסור מכירת חמץ במקום ציבורי), התש"ע-201011/01/10(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1977הצעת חוק הממשלה (תיקון - פיקוח על הוצאות שרי הממשלה בנסיעות לחוץ לארץ), התש"ע-201011/01/10אריה אלדדקובץ החוק
1955הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון - החלת החוק על אזור יהודה ושומרון), התש"ע-201011/01/10אריה אלדדקובץ החוק
1926הצעת חוק שאריות מזון בצה"ל, התש"ע-200928/12/09(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1924הצעת חוק רשות הר הזיתים, התש"ע-200928/12/09אריה אלדדקובץ החוק
1903הצעת חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט (תחולת המשפט בערים, במועצות האזוריות ובמועצות המקומיות), התש"ע-200921/12/09(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1893הצעת חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של משקאות אלכוהוליים, התש"ע-200914/12/09אריה אלדדקובץ החוק
1883הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - כללי אתיקה לחברי הממשלה)14/12/09(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1874הצעת חוק גדר הביטחון בין ישראל ומצרים, התש"ע-200907/12/09(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1873הצעת חוק לתיקון פקודת מניעת טרור (הפקדת ערבות כספית בעת שחרור מחבלים), התש"ע-200907/12/09(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1855הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (חובת התקנת אמצעים אלקטרוניים למניעת נעילת אדם ברכב), התש"ע-200930/11/09(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1834הצעת חוק העונשין (תיקון - עונש מוות לרוצח ילדים), התש"ע-200930/11/09אריה אלדדקובץ החוק
1832הצעת חוק דיווח לוועדת החוץ והביטחון על פעילות אגף השיקום ואגף משפחות והנצחה במשרד הביטחון (תיקוני חקיקה), התש"ע-200930/11/09(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1819הצעת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון - תקופת התמחות), התש"ע-200923/11/09(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1814הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (תיקון - ביטול היטל בשל צריכת מים עודפת), התש"ע- 200923/11/09(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1789הצעת חוק לתיקון פקודת מניעת טרור (הרחבת ההגדרה של ארגון טרוריסטי), התש"ע-200916/11/09אריה אלדדקובץ החוק
1737הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - שירותים מיוחדים לילד נכה), התש"ע-200902/11/09אריה אלדדקובץ החוק
1714הצעת חוק הגנת זהות סוכן מודיעין, התש"ע-200926/10/09(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1651הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם ( הגבלת תקופת כהונה של מנהלי מחלקות בבתי חולים ציבוריים), התש"ע-200912/10/09(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1595הצעת חוק מס ערך מוסף (הוראת שעה), התשס"ט-200929/07/09(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1590הצעת חוק לימוד חובה (תיקון - איסור העסקת ילד או נער בשעות לימודים), התשס"ט-200929/07/09(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1588הצעת חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון - איסור על סעיפים שאינם תקציביים בנושאי בריאות בחוק ההסדרים)29/07/09אריה אלדדקובץ החוק
1575הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון - פרסום נאות), התשס"ט-200929/07/09(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1558הצעת חוק הגנת הסביבה (שימוש חוזר במי דלוחין - שימוש מושכל במשאבי הטבע), התשס"ט-200927/07/09(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1539הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון- קביעת חובת יידוע ומועד להעברת כספי תמיכות), התשס"ט- 200927/07/09(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1529הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון - השתתפות בשכר לימוד ללוחמים), התשס"ט-200927/07/09(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1523הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים), התשס"ט-200927/07/09(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1522הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - שירותי רפואה מונעת ושירותי בריאות לתלמיד), התשס"ט-200927/07/09אריה אלדדקובץ החוק
1520הצעת חוק הנחה לסטודנטים בדמי נסיעה בתחבורה ציבורית, התשס"ט-200927/07/09אריה אלדדקובץ החוק
1443הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון - חובת תשלום מס למי שאינו משרת שירות צבאי או אזרחי), התשס"ט-200920/07/09אריה אלדדקובץ החוק
1429הצעת חוק פדיון הבית, התשס"ט-200920/07/09אריה אלדדקובץ החוק
1372הצעת חוק אזור סחר חופשי אילת והקמת הרשות לפיתוח אילת, התשס"ט-200929/06/09(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1354הצעת חוק תרומת ביציות, התשס"ט-200922/06/09אריה אלדדקובץ החוק
1350הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - חיוב בדיקת סינון שמיעה לילודים), התשס"ט-200922/06/09(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1338הצעת חוק לימוד חובה (תיקון - זכאות ללימודי חינם), התשס"ט-200922/06/09אריה אלדדקובץ החוק
1312הצעת חוק חובת מכרזים (תיקון- חובת רכישה ממפעל מוגן ), התשס"ט - 200915/06/09אריה אלדדקובץ החוק
1275הצעת חוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה) (תיקון - סייג לדירות גדולות), התשס"ט - 200908/06/09אריה אלדדקובץ החוק
1259הצעת חוק השפה, התשס"ט-200908/06/09אריה אלדדקובץ החוק
1252הצעת חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים (תיקון - תיקונים שונים), התשס"ט-200908/06/09(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1240הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - גמלת ניידות), התשס"ט-200901/06/09(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1164הצעת חוק לתיקון פקודת המועצות המקומיות (רחובות), התשס"ט-200925/05/09אריה אלדדקובץ החוק
1156הצעת חוק הרפואה הדחופה הטרום אשפוזית, התשס"ט-200925/05/09אריה אלדדקובץ החוק
1140הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - גביית תשלום אגרות והוצאות), התשס"ט-200925/05/09אריה אלדדקובץ החוק
1126הצעת חוק פיצויי-פיטורים (תיקון - מניעת פיטורים מחזוריים), התשס"ט-200918/05/09(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1116הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון - מתן זכות בקבלה למקום עבודה), התשס"ט-200918/05/09אריה אלדדקובץ החוק
1115הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - קצבת תלויים וקצבת זקנה), התשס"ט-200918/05/09(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1099הצעת חוק-יסוד: השבות18/05/09אריה אלדדקובץ החוק
1097הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון - תפיסת נכסי חשוד שנמלט), התשס"ט-200918/05/09אריה אלדדקובץ החוק
1089הצעת חוק-יסוד: מועמד לבחירות לכנסת או לכהונה בממשלה שהורשע בפלילים (תיקוני חקיקה)18/05/09אריה אלדדקובץ החוק
1083הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - מחלה נדירה), התשס"ט-200918/05/09אריה אלדדקובץ החוק
1059הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון - השתתפות בשכר לימוד), התשס"ט-200911/05/09אריה אלדדקובץ החוק
1010הצעת חוק הכנסת (תיקון - תחילת תוקף החלטות שכר), התשס"ט-200904/05/09אריה אלדדקובץ החוק
999הצעת חוק לתיקון פקודת העיריה ומסי הממשלה (פטורין)(פטור מארנונה למתקני צבא, תחנות משטרה ותחנות מגן דוד אדום), התשס"ט-200904/05/09אריה אלדדקובץ החוק
989הצעת חוק יישום תכנית ההתנתקות (תיקון - ענישה והגבלה), התשס"ט-200904/05/09אריה אלדדקובץ החוק
972הצעת חוק זכויות החולה (תיקון - הרחבת תחום סמכות ועדת בקרה ואיכות) התשס"ט-200904/05/09אריה אלדדקובץ החוק
968הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - מחלה נדירה), התשס"ט-200904/05/09אריה אלדדקובץ החוק
960הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון - מידע רפואי), התשס"ט-200904/05/09אריה אלדדקובץ החוק
937הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (ביטול תשלום על שירותי רפואה מונעת), התשס"ט-200904/05/09אריה אלדדקובץ החוק
936הצעת חוק לתיקון פקודת הרופאים (תנאי זכאות לרישיון), התשס"ט-200904/05/09אריה אלדדקובץ החוק
931הצעת חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים) (תיקון - עיריות ומועצות מקומיות), התשס"ט-200904/05/09אריה אלדדקובץ החוק
929הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון - זכאות לתבוע פיצויים בגין תכנית דרך), התשס"ט-200904/05/09אריה אלדדקובץ החוק
908הצעת חוק הביקורת הפנימית (תיקון - חיזוק ביקורת פנימית), התשס"ט-200904/05/09אריה אלדדקובץ החוק
899הצעת חוק הממשלה (תיקון - הליך קבלת החלטות בממשלה), התשס"ט-200904/05/09אריה אלדדקובץ החוק
898הצעת חוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל (תיקון - בירת העם היהודי)04/05/09אריה אלדדקובץ החוק
896הצעת חוק יסוד: מבקר המדינה (תיקון - חסינות המבקר)04/05/09אריה אלדדקובץ החוק
888הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון - גיל הבוחר)04/05/09אריה אלדדקובץ החוק
887הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון - יישום צווי הגנה על עובדים חושפי שחיתות), התשס"ט-200904/05/09אריה אלדדקובץ החוק
886הצעת חוק שחרור על תנאי ממאסר (תיקון-מאסר לא קצוב למחבלים), התשס"ט-200904/05/09אריה אלדדקובץ החוק
868הצעת חוק העונשין (תיקון - סייג לאחריות פלילית של עובד ציבור), התשס"ט-200904/05/09אריה אלדדקובץ החוק
856הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון - מינוי חשבים למשרדי ממשלה), התשס"ט-200904/05/09אריה אלדדקובץ החוק
854הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון - ועדה למינוי מנהלים כלליים), התשס"ט-200904/05/09אריה אלדדקובץ החוק
853הצעת חוק אמנות בין לאומיות (אישור הכנסת), התשס"ט-200904/05/09אריה אלדדקובץ החוק
835הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון - סמכויות שר הפנים), התשס"ט-200904/05/09אריה אלדדקובץ החוק
834הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם) (תיקון - הגבלת כהונת ראש רשות מקומית), התשס"ט- 200904/05/09אריה אלדדקובץ החוק
833הצעת חוק איסור קבורה בתחומי הר הבית והגבלת קבורה בתחומי העיר העתיקה בירושלים, התשס"ט-200904/05/09אריה אלדדקובץ החוק
821הצעת חוק מגן דוד אדום (תיקון - אישור אגרות), התשס"ט-200904/05/09אריה אלדדקובץ החוק
803הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (איסור תפיסת מיטלטלין ועיקולים), התשס"ט-200901/04/09אריה אלדדקובץ החוק
782הצעת חוק-יסוד: שלמות המולדת01/04/09אריה אלדדקובץ החוק
770הצעת חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (תיקון - החלת הוראות פרק שביעי על אזור יהודה ושומרון), התשס"ט- 200901/04/09אריה אלדדקובץ החוק
723הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - קביעת תשלומי השתתפות עצמית מדורגים), התשס"ט-200901/04/09אריה אלדדקובץ החוק
721הצעת חוק משאל עם לפינוי השכונות בירושלים שהיו תחת שלטון ממלכת ירדן עד לשנת 1967, התשס"ט- 200801/04/09אריה אלדדקובץ החוק
718הצעת חוק יישום תוכנית ההתנתקות (תיקון - פיצוי עסקים), התשס"ט-200901/04/09אריה אלדדקובץ החוק
716הצעת חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון- מיזם חקלאי-תיירותי בנגב), התשס"ט-200901/04/09(מצטרף לחוק)קובץ החוק
708הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - מתן אפשרות בחירה מבין נותני השירותים בתחומי כירורגיית הלב, נוירוכירורגיה ואונקולוגיה), התשס"ט-200901/04/09אריה אלדדקובץ החוק
707הצעת חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון - הכרה בשירות לאומי לצורך חישוב ותק) התשס"ט-200901/04/09אריה אלדדקובץ החוק
701הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (תקופת צינון לעובד המחלקה לחקירת שוטרים), התשס"ט-200901/04/09אריה אלדדקובץ החוק
699הצעת חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים) (תיקון - הוספת ארגונים למען חולים למועצה), התשס"ט-200901/04/09(מצטרף לחוק)קובץ החוק
698הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - הצגת מחיר מקובל), התשס"ט-200901/04/09אריה אלדדקובץ החוק
696הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון - הגנה על מנויי טלפון), התשס"ט-200901/04/09אריה אלדדקובץ החוק
691הצעת חוק קביעת שכר דירה בשקלים חדשים, התשס"ט-200901/04/09אריה אלדדקובץ החוק
689הצעת חוק המים (תיקון - איסור הפסקת אספקת מים), התשס"ט-200901/04/09אריה אלדדקובץ החוק
683הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (הגבלת ביקור אסיר בטחוני), התשס"ט - 200901/04/09אריה אלדדקובץ החוק
681הצעת חוק אחדות הצבא, התשס"ט-200901/04/09אריה אלדדקובץ החוק
680הצעת חוק לקביעת גבולות מדינת ישראל, התשס"ט-200901/04/09אריה אלדדקובץ החוק
677הצעת חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תיקון - פיקוח על לחם אחיד), התשס"ט-200901/04/09אריה אלדדקובץ החוק
654הצעת חוק תיקון פקודת מס הכנסה (זיכוי למעסיק שעובדיו משרתים במילואים), התשס"ט-200901/04/09אריה אלדדקובץ החוק
648הצעת חוק רשות השידור (תיקון - ביטול אגרת הטלויזיה), התשס"ט-200901/04/09אריה אלדדקובץ החוק
643הצעת חוק מטבע השקל החדש (תיקון - עיגול סכומים), התשס"ט-200901/04/09אריה אלדדקובץ החוק
640הצעת חוק האנטומיה והפתולוגיה (תיקון - נתיחת גויה), התשס"ט-200901/04/09אריה אלדדקובץ החוק
639הצעת חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (טיפול באמצעות סם הקנבוס), התשס"ט-200901/04/09אריה אלדדקובץ החוק
638הצעת חוק המוזיקה הישראלית, התשס"ט-200901/04/09אריה אלדדקובץ החוק
634הצעת חוק המרת תשלומים לרשות הפלשתינית בקווי אשראי למזון ותרופות, התשס"ט-200901/04/09אריה אלדדקובץ החוק
632הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון - הנחה בארנונה לנכה המתגורר בבית הוריו), התשס"ט-200901/04/09אריה אלדדקובץ החוק
631הצעת חוק איסור העברת כספים לרשות הפלשתינית, התשס"ט-200901/04/09אריה אלדדקובץ החוק
614הצעת חוק מינוי ועדה מחליפה למועצות ועיריות (תיקוני חקיקה), התשס"ט-200901/04/09אריה אלדדקובץ החוק
606הצעת חוק התובע הכללי, התשס"ט-200901/04/09אריה אלדדקובץ החוק
579הצעת חוק חופש המידע (תיקון - מוסד להשכלה גבוהה), התשס"ט-200901/04/09אריה אלדדקובץ החוק
539הצעת חוק פרסום מודעות דרושים, התשס"ט-200901/04/09אריה אלדדקובץ החוק
538הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מינוי מפקחים לפיקוח על זיוף רעלים רפואיים וסמי מרפא), התשס"ט-200901/04/09אריה אלדדקובץ החוק
537הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - היעדרות חלקית מעבודה בשל שמירת הריון), התשס"ט-200901/04/09אריה אלדדקובץ החוק
536הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (זיכוי וניכוי בגין הוצאות טיפול בילדים), התשס"ט-200901/04/09אריה אלדדקובץ החוק
535הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (פיזור הפרות סדר), התשס"ט-200901/04/09אריה אלדדקובץ החוק
511הצעת חוק אזור סחר חופשי באזור קו עימות דרומי (פטורים והנחות ממסים) (הוראת שעה), התשס"ט-200901/04/09אריה אלדדקובץ החוק
505הצעת חוק יישום תכנית ההתנתקות (תיקון - ביטול החוק), התשס"ט-200901/04/09אריה אלדדקובץ החוק
467הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (כופר כסף), התשס"ט-200901/04/09אריה אלדדקובץ החוק
466הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (דיווח על מחלות), התשס"ט-200901/04/09אריה אלדדקובץ החוק
426הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון - סמכות ועדת האתיקה), התשס"ט-200901/04/09אריה אלדדקובץ החוק
407הצעת חוק גדר הפרדה בין ישראל למצרים, התשס"ט-200901/04/09אריה אלדדקובץ החוק
406הצעת חוק חופש המידע (תיקון - ועדה מקומית לתכנון ובניה), התשס"ט-200901/04/09אריה אלדדקובץ החוק
325הצעת חוק השתלת אברים (תיקון - תקציב למרכז להשתלות), התשס"ט-200901/04/09אריה אלדדקובץ החוק
324הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות לתורם אבר), התשס"ט-200901/04/09אריה אלדדקובץ החוק
323הצעת חוק הלוואות לדיור (תיקון - זכאות לסיוע בדיור לחייל משוחרר), התשס"ט-200901/04/09אריה אלדדקובץ החוק
322הצעת חוק לטיפוח אתיקה בארגונים עסקיים, התשס"ט-200901/04/09אריה אלדדקובץ החוק
321הצעת חוק איסור הקמת מדינה ערבית פלסטינית ממערב לירדן, התשס"ט-200901/04/09אריה אלדדקובץ החוק
306הצעת חוק מגן דוד אדום (תיקון - אישור אגרות), התשס"ט-200901/04/09אריה אלדדקובץ החוקקישור לטבלת מאגר הצעות החוק של חבר הכנסת אריה אלדד בכנסת ה 17

קישור לטבלת מאגר הצעות החוק של חבר הכנסת אריה אלדד בכנסת ה 16