הצעות חוק כנסת 16

להלן מאגר הצעות החוק של חבר הכנסת אריה אלדד בכנסת ה 16

באפשרותכם לבצע חיפוש בטבלת הנתונים ע”י הקלדה בתיבת החיפוש, ואף למיין את נתוני הטבלה ע”י לחיצה כותרת העמודה.

 

מס' הצעת חוקשם הצעת החוקתאריך הנחההיוזםקישור להצעת חוק
4060הצעת חוק רשות השידור (תיקון - ביטול אגרת הטלוויזיה), התשס”ו-200515/11/05אריה אלדדקובץ החוק
4018הצעת חוק בית העצמאות, התשס”ו-200507/11/05(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3986הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (הגברת האכיפה), התשס”ה-200527/07/05(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3982הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם) (תיקון - הגבלת כהונת ראש רשות מקומית), התשס”ה-200527/07/05אריה אלדדקובץ החוק
3949הצעת חוק השתתפות בהוצאות טיפול בילדים, התשס”ה-200527/07/05(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3914הצעת חוק העונשין (תיקון – תקיפת עובדי מערכת הבריאות), התשס”ה-200527/07/05(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3904הצעת חוק הכנסת (תיקון – פגרת הכנסת) (הוראת שעה), התשס”ה-200527/07/05(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3900הצעת חוק אחריות מזמין שירותי קבלן לזכויות העובדים, התשס”ה-200527/07/05(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3877הצעת חוק חובת אריזה בשקית נייר, התשס”ה-200527/07/05(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3837הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון - בחירת שופט צבאי משפטאי על-ידי וועדה למינוי שופטים), התשס”ה-200525/07/05(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3768הצעת חוק סמכויות שעת-חרום (מעצרים) (תיקון - מעצר מינהלי של אזרח ישראלי), התשס”ה-200511/07/05אריה אלדדקובץ החוק
3750הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (זיכוי וניכוי בגין הוצאות טיפול בילדים), התשס”ה-200504/07/05(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3680הצעת חוק הגבלת טמפרטורת המים, התשס”ה-200520/06/05אריה אלדדקובץ החוק
3668הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הוצאות בהסדרת נגישות לנכים בבניין), התשס”ה-200514/06/05(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3623הצעת חוק פירסום זכויות העובדים, התשס”ה-200506/06/05(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3609הצעת חוק יום הזכרון לחללי מערכות ישראל (תיקון - חללי פעולות איבה), התשס”ה-200506/06/05(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3594הצעת חוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון - אכיפת זכויות העובד), התשס”ה-200530/05/05(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3582הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - עבודה מועדפת), התשס”ה-200530/05/05(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3579הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (עידוד עסקים קטנים), התשס”ה-200530/05/05(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3547הצעת חוק תקופת צינון (תיקוני חקיקה), התשס”ה-200523/05/05(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3518הצעת חוק אוויר נקי לישראל, התשס”ה-200516/05/05(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3508הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (זיכוי וניכוי בגין הוצאות טיפול בילדים), התשס”ה-200516/05/05אריה אלדדקובץ החוק
3491הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון - ביטול סמכות הארכת יום עבודה בתחום השמירה), התשס”ה-200530/03/05(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3477הצעת חוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון - תנייה חוזית בדבר הפרת חוקי העבודה), התשס”ה-200530/03/05(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3465הצעת חוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס”ה-200530/03/05אריה אלדדקובץ החוק
3463הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון - תשלום מענק חד פעמי לאלמנות מילואים של כלל צה”ל - תיקון אפליה), התשס”ה-200530/03/05(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3455הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון - יושב ראש הכנסת והסגנים)30/03/05אריה אלדדקובץ החוק
3444הצעת חוק מרשם הפרות מעבידים, התשס”ה-200530/03/05(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3442הצעת חוק תקופת כהונת ראש המטה הכללי, התשס”ה-200530/03/05(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3427הצעת חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במנהל התקין) (תיקון - הגנה על עובדים בעקבות הגשת תביעה), התשס”ה-200528/03/05(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3425הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקוני חקיקה - מידע רפואי), התשס”ה-200528/03/05אריה אלדדקובץ החוק
3424הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון - נטל הראיה), התשס”ה-200528/03/05(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3412הצעת חוק הדרכים (שילוט) (תיקון - איות שמות מקומות), התשס”ה-200528/03/05(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3410הצעת חוק תקני בטיחות למניעת כוויות, התשס”ה-200528/03/05אריה אלדדקובץ החוק
3402הצעת חוק אבטחת מתקנים אסטרטגיים, התשס”ה-200528/03/05אריה אלדדקובץ החוק
3391הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (חובות כספיים של חברי מועצה), התשס”ה-200528/03/05(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3385הצעת חוק מאגר מידע ישראלי לתורמי מח עצם, התשס”ה-200528/03/05(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3383הצעת חוק כהונת ראש המטה הכללי, התשס”ה-200528/03/05(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3376הצעת חוק הפטנטים (תיקון - הארכת תוקפו של פטנט בסיסי), התשס”ה-200521/03/05(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3375הצעת חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון - נוכחות הורה או קרוב במעצר קטין), התשס”ה-200521/03/05(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3368הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון - העברת אוכלוסיה אזרחית - פקודה בלתי חוקית), התשס”ה-200521/03/05אריה אלדדקובץ החוק
3349הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - שירותים דחופים לרפואת ילדים בקופת חולים), התשס”ה-200521/03/05אריה אלדדקובץ החוק
3333הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - סמכות נציב קבילות הציבור), התשס”ה-200514/03/05אריה אלדדקובץ החוק
3327הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון - העברת אוכלוסיה אזרחית - פקודה חוקית), התשס”ה-200514/03/05אריה אלדדקובץ החוק
3323הצעת חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם (תיקון - השבת מענק), התשס”ה-200514/03/05(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3297הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס להכנסות קשיש וניכוי הוצאות שכר דירה), התשס”ה-200507/03/05(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3238הצעת חוק יסוד: משק המדינה (תיקון - הצגת יעדים ומסגרת תקציב)21/02/05(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3207הצעת חוק להשבת נכסים של קורבנות השואה ויורשיהם, התשס”ה-200507/02/05(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3169הצעת חוק המאבק הלאומי במחלת האיידס, התשס”ה-200531/01/05אריה אלדדקובץ החוק
3154הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - חובות רעים), התשס”ה-200524/01/05(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3114הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון - בחירות של חברי ועדת קלפי), התשס”ה-200510/01/05(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3108הצעת חוק שירות בטחון (תיקון - שנה אקדמית ללא מילואים), התשס”ה-200510/01/05(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3106הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון - הטבות במס לבעל בנין להשכרה), התשס”ה-200510/01/05(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3067הצעת חוק מינוי ועדה מחליפה למועצות ועיריות (תיקוני חקיקה), התשס”ה-200503/01/05אריה אלדדקובץ החוק
3012הצעת חוק חינוך מיוחד (תיקון - נציג ארגון עולים), התשס”ה-200420/12/04(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3008הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (זיכוי לסטודנטים), התשס”ה-200420/12/04(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3005הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון - איסור לכהן כיושב ראש נבחר של ההסתדרות הכללית החדשה ושל הסתדרות העובדים הלאומית), התשס”ה-200420/12/04אריה אלדדקובץ החוק
2998הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - הוספת שירותים ותרופות משפרי איכות חיים לסל השירותים), התשס”ה-200420/12/04אריה אלדדקובץ החוק
2983הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (איסור תפיסת מיטלטלין ועיקולים), התשס”ה-200413/12/04אריה אלדדקובץ החוק
2960הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] (פטור ממס על מלגות סטודנטים בתארים מתקדמים), התשס”ה-200406/12/04(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2944הצעת חוק לקליטת חיילים משוחררים (תיקון - הנחה בשכר לימוד במוסדות אקדמאיים), התשס”ה-200429/11/04אריה אלדדקובץ החוק
2938הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - פטור מתשלום חיסוני ילדים), התשס”ה-200429/11/04אריה אלדדקובץ החוק
2928הצעת חוק משאל עם בדבר יישום תכנית ההתנתקות, התשס”ה-200429/11/04אריה אלדדקובץ החוק
2919הצעת חוק מחקרים במחוללי מחלות ביולוגיים, התשס”ה-200429/11/04אריה אלדדקובץ החוק
2873הצעת חוק לפיזור הכנסת השש-עשרה, התשס”ה-200415/11/04אריה אלדדקובץ החוק
2872הצעת חוק יום העליה, התשס”ה-200415/11/04(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2863הצעת חוק להנצחת זכרו של רחבעם זאבי, התשס”ה-200415/11/04אריה אלדדקובץ החוק
2859הצעת חוק איסור כניסתו של יושב ראש הרשות הפלסטינית יאסר ערפאת לתחומי מדינת ישראל ולשטחי המועצה הפלסטינית, התשס”ה-200408/11/04אריה אלדדקובץ החוק
2843הצעת חוק נפש תחת נפש, התשס”ה-200408/11/04אריה אלדדקובץ החוק
2764הצעת חוק אישור הכנסת לניהול משא ומתן מדיני בעניני ירושלים וכניסת פליטים לישראל, התשס”ד-200404/08/04אריה אלדדקובץ החוק
2717הצעת חוק הספריה הלאומית, התשס”ד-200404/08/04אריה אלדדקובץ החוק
2632הצעת חוק-יסוד: שלמות המולדת04/08/04אריה אלדדקובץ החוק
2509הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (תיקון - מתן הטבת מס הכנסה לגמלאים שיצאו לפרישה מוקדמת), התשס”ד-200426/07/04(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2508הצעת חוק שירותי הדת היהודים (תיקון - תשלום פנסיה תקציבית לעובדי מועצות דתיות), התשס”ד-200426/07/04(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2505הצעת חוק המועצות המקומיות (תיקון - מנהל תחום קליטה), התשס”ד-200419/07/04(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2495הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון - מסירת מידע על משכנתאות), התשס”ד-200419/07/04(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2488הצעת חוק גיל פרישה (תיקון - אי החלת החוק על מי שפרש לפני ינואר 2004), התשס”ד-200412/07/04(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2485הצעת חוק שירות בטחון [נוסח משולב] (תיקון - אי גיוס תושבים לפי בקשה), התשס”ד-200412/07/04אריה אלדדקובץ החוק
2454הצעת חוק הלוואות לדיור (תיקון - ועדת סיוע לעולים חדשים), התשס”ד-200405/07/04(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2442הצעת חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (טיפול באמצעות סם הקנביס), התשס”ד-200405/07/04אריה אלדדקובץ החוק
2433הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - שירות לאומי למובטלים), התשס”ד-200405/07/04(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2421הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - איסור פרסום בתיבות דואר), התשס”ד-200405/07/04(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2418הצעת חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון - הקדמת מועדי הנחת הצעת חוק התקציב)28/06/04(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2412הצעת חוק בתי המשפט (תיקון - רישום פרוטוקול), התשס”ד-200428/06/04(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2406הצעת חוק שירות הכבאות והחילוץ, התשס”ד-200428/06/04(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2368הצעת חוק שמאי ביטוח, התשס”ד-200421/06/04(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2351הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון - סמכויות שר הפנים), התשס”ד-200414/06/04אריה אלדדקובץ החוק
2340הצעת חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון - איסור שליטה בקרן נאמנות וניהולה על ידי תאגידים בנקאיים) (מניעת ריכוזיות), התשס”ד-200407/06/04(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2329הצעת חוק שחרור על-תנאי ממאסר (תיקון - מאסר לא קצוב למחבלים), התשס”ד-200407/06/04אריה אלדדקובץ החוק
2306הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - ביטול גמלאות למשפחות מחבלים), התשס”ד-200424/05/04אריה אלדדקובץ החוק
2302הצעת חוק האזרחים הותיקים (תיקון - הנחה בארנונה), התשס”ד-200424/05/04(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2264הצעת חוק הכנסת (תיקון - קיצור תקופת הפגרה), התשס”ד-200417/05/04(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2248הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - ביטול מחיר האגורה), התשס”ד-200403/05/04אריה אלדדקובץ החוק
2242הצעת חוק אחדות הצבא (תיקוני חקיקה), התשס”ד-200403/05/04אריה אלדדקובץ החוק
2240הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון - הגבלת מפלס הרעש במקומות בילוי), התשס”ד-200403/05/04אריה אלדדקובץ החוק
2205הצעת חוק בנימין זאב הרצל (ציון זכרו ופועלו), התשס”ד-200424/03/04(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2184הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - הרכבת הממשלה לאחר הבעת אי אמון)24/03/04אריה אלדדקובץ החוק
2179הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי מס למעסיק שעובדיו משרתים במילואים), התשס”ד-200424/03/04אריה אלדדקובץ החוק
2172הצעת חוק הארכת מועדים לחיילי מילואים, התשס”ד-200424/03/04(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2164הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - חובת התייצבות), התשס”ד-200424/03/04(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2139הצעת חוק המרת תשלומים לרשות הפלשתינית בקווי אשראי למזון ותרופות, התשס”ד-200424/03/04(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2130הצעת חוק האזרחות (תיקון - שלילת אזרחות עקב סיוע לפעילות חבלנית נגד מדינת ישראל), התשס”ד-200424/03/04(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2109הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון - אי גביית עמלות בגין פעולות מסוימות), התשס”ד-200422/03/04(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2087הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - מעבר מקופת חולים אחת לקופת חולים אחרת), התשס”ד-200422/03/04אריה אלדדקובץ החוק
2058הצעת חוק זכיון צינור הנפט (תיקון - תשלום מיסים והיטלים עירוניים לרשויות מקומיות), התשס”ד-200415/03/04(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2057הצעת חוק לקידום הפעילות למען שחרורו של יהונתן פולארד, התשס”ד-200415/03/04(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2034הצעת חוק בנק ישראל (תיקון - תוכנם של שטרי כסף), התשס”ד-200409/03/04(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2006הצעת חוק סדרי השלטון והמשפט (תיקון - ביטול החלת המשפט, השיפוט והמינהל), התשס”ד-200409/03/04(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2003הצעת חוק קביעת גבולות מדינת ישראל והחלת הריבונות הישראלית בגבולותיה, התשס”ד-200409/03/04אריה אלדדקובץ החוק
1950הצעת חוק-יסוד: שוויון בחובת השירות23/02/04(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1925הצעת חוק מיזמים לאומיים, התשס”ד-200416/02/04(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1919הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון - החזקת קטין), התשס”ד-200416/02/04(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1902הצעת חוק העמותות (תיקון - עיון ופרסום לציבור), התשס”ד-200416/02/04(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1899הצעת חוק תקנות ההגנה (שעת חירום) (תיקון - עונש מוות למחבלים), התשס”ד-200416/02/04אריה אלדדקובץ החוק
1861הצעת חוק קריאת שמות של מקומות ציבוריים ושינוים (תיקוני חקיקה), התשס”ד-200402/02/04אריה אלדדקובץ החוק
1837הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון - סמכות ועדת האתיקה), התשס”ד-200402/02/04אריה אלדדקובץ החוק
1830הצעת חוק-יסוד: זכויות חברתיות02/02/04(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1425הצעת חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון - הגברת אמצעי אכיפה), התשס”ג-200320/01/04(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1797הצעת חוק מס מעסיקים (תיקון - זכות להנחה במס מעסיקים), התשס”ד-200419/01/04(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1734הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון - כניסת ילדים לקלפי), התשס”ד-200322/12/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1715הצעת חוק העונשין (תיקון - איסור פרסום והפצת דברי שקר על כוחות הביטחון של מדינת ישראל), התשס”ד-200322/12/03אריה אלדדקובץ החוק
1712הצעת חוק-יסוד: ההמנון הלאומי, דגל וסמל מדינת ישראל22/12/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1704הצעת חוק עידוד השקעות הון (מס חברות) (הוראת שעה), התשס”ד-200315/12/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1703הצעת חוק שירות בטחון (תיקון - שירות מילואים), התשס”ד-200315/12/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1700הצעת חוק איסור העברת כספים לרשות הפלשתינית, התשס”ד-200315/12/03אריה אלדדקובץ החוק
1680הצעת חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט (החלת המשפט במועצות אזוריות ומקומיות מסוימות), התשס”ד-200308/12/03אריה אלדדקובץ החוק
1665הצעת חוק העונשין (תיקון - הריגה), התשס”ד-200308/12/03אריה אלדדקובץ החוק
1664הצעת חוק תרכובות מזון לתינוקות, התשס”ד-200308/12/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1658הצעת חוק אחריות לתכנים פוגעים באינטרנט, התשס”ד-200301/12/03אריה אלדדקובץ החוק
1619הצעת חוק איסור קבורה בתחומי הר הבית והגבלת קבורה בתחומי העיר העתיקה בירושלים, התשס”ד-200301/12/03אריה אלדדקובץ החוק
1605הצעת חוק פרסום מודעת דרושים, התשס”ד-200324/11/03אריה אלדדקובץ החוק
1593הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (קצבת הילדים), התשס”ד-200324/11/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1589הצעת חוק חובת בדיקות רפואיות לצוות רפואה, התשס”ד-200324/11/03אריה אלדדקובץ החוק
1502הצעת חוק חובת התקנת רדיו דיגיטלי ברכב מנועי מיובא, התשס”ד-200327/10/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1493הצעת חוק הזנה במוסדות חינוך, התשס”ד-200320/10/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1453הצעת חוק שחרור מוקדם של אסירים, התשס”ג-200331/07/03אריה אלדדקובץ החוק
1444הצעת חוק קיזוז מסים (תיקן מסים (תיקון - חוב כנגד חוב מס), התשס”ג-200331/07/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1434הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון - זכאות לתבוע פיצויים בגין תכנית דרך), התשס”ג-200331/07/03אריה אלדדקובץ החוק
1429הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - ביטול תשלום על שירותי רפואה מונעת), התשס”ג-200331/07/03אריה אלדדקובץ החוק
1400הצעת חוק חניה לנכים (תיקון - תג נכה בסייגים), התשס”ג-200331/07/03אריה אלדדקובץ החוק
1397הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון - עשיית נקב בגוף), התשס”ג-200331/07/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1396הצעת חוק שכר מינימום (תיקון - שכר מינימום למאבטחים), התשס”ג-200331/07/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1382הצעת חוק פקודת העיריות (תיקון - פטור מארנונה למתקני צבא, משטרה ומד”א), התשס”ג-200331/07/03אריה אלדדקובץ החוק
1319הצעת חוק הריסת רכוש משלתי, התשס”ג-200328/07/03אריה אלדדקובץ החוק
1294הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון - תחולת הביטוח), התשס”ג-200328/07/03אריה אלדדקובץ החוק
1284הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון - גמלאות להורה יחיד), התשס”ג-200328/07/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1222הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (זיכוי למעסיק שעובדיו משרתים במילואים), התשס”ג-200321/07/03אריה אלדדקובץ החוק
1214הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (זיכוי וניכוי בגין הוצאות טיפול בילדים), התשס”ג-200321/07/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1194הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון - דחיית בחירות הנופלות על חגים מוסלמיים), התשס”ג-200314/07/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1184הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - הגבלת מספר השרים וסגניהם)14/07/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1123הצעת חוק הכנסת (תיקון - חתימה על הצהרת אמונים), התשס”ג-200307/07/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1116הצעת חוק יונתן פולארד, התשס”ג-200307/07/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1105הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - ביטול השתתפות עצמית ברכישת תרופות), התשס”ג-200307/07/03אריה אלדדקובץ החוק
1089הצעת חוק שבויים ונעדרים, התשס”ג-200307/07/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1048הצעת חוק-יסוד:משאל עם לפינוי שכונות בירושלים שהיו תחת שלטון ממלכת ירדן עד לשנת 196730/06/03אריה אלדדקובץ החוק
1024הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - שמירת הריון באופן חלקי), התשס”ג-200323/06/03אריה אלדדקובץ החוק
1012הצעת חוק איסור הנחות מאסר לרוצחים, התשס”ג-200323/06/03אריה אלדדקובץ החוק
1009הצעת חוק העונשין (תיקון - עבירת הכחשת שואה), התשס”ג-200323/06/03אריה אלדדקובץ החוק
989הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - תגמול משרת המילואים בתשעים הימים שקדמו למילואים), התשס”ג-200323/06/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
986הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - חישוב התגמול למשרתים במילואים), התשס”ג-200323/06/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
983הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - מועד תגמול בגין שירות מילואים חד יומי), התשס”ג-200323/06/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
978הצעת חוק פיצוי לפליטים המפונים משטחי יהודה, שומרון וחבל עזה, התשס”ג-200323/06/03אריה אלדדקובץ החוק
972הצעת חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) (תיקון - פיצוי בגין פיטורי חיילי מילואים), התשס”ג-200323/06/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
971הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון - איסור דרישת פרטים של משרתי מילואים), התשס”ג-200323/06/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
970הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון - הפחתה בשעות העבודה של בן זוג הורה לילד), התשס”ג-200323/06/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
966הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - סייג לחתימת הסכם)23/06/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
922הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון - איסור לכהן), התשס”ג-2003 נוסח מתוקן09/06/03אריה אלדדקובץ החוק
909הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - הגנה על מנויי טלפון), התשס”ג-200309/06/03אריה אלדדקובץ החוק
873הצעת חוק לתיקון פקודת המכס (החזר תשלום מכס בשל טובין שיוצאו לארצות קהילת אירופה), התשס”ג-200309/06/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
872הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - קצבת נכות לגימלאים), התשס”ג-200309/06/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
857הצעת חוק הטלת תשלום ארנונה על בעלים (תיקוני חקיקה), התשס”ג-200309/06/03אריה אלדדקובץ החוק
850הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון - הגדרת שפות פתקי הצבעה והודעה לבוחר), התשס”ג-200302/06/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
831הצעתחוק-יסוד: משאל עם על ”מפת הדרכים” או הסדר הקבע עם הרשות הפלשתינית02/06/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
805הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור וזיכוי במס לחייל מילואים), התשס”ג-200302/06/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
792הצעת חוק יישוב סכסוכי עבודה (תיקון - בוררות חובה בשירות הציבורי), התשס”ג-200326/05/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
754הצעת חוק הגבלת שכר לעובדי חברות ממשלתיות (תיקוני חקיקה), התשס”ג-200326/05/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
753הצעת חוק לתיקון פקודת זכות-יוצרים (הגנת יצירות קולנועיות), התשס”ג-200326/05/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
735הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (חובת הגשת דין וחשבון על פעילות המחלקה לחקירת שוטרים), התשס”ג-200319/05/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
715הצעת חוק המרכז להנצחת זכרו של רחבעם זאבי הי”ד, התשס”ג-200319/05/03אריה אלדדקובץ החוק
654הצעת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון - עונשין), התשס”ג-200319/05/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
645הצעתחוק סיוע לשכונות גבול בירושלים (הוראת שעה), התשס”ג-200319/05/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
644הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון - חובת העסקתם של אזרחי ישראל) (הוראת שעה), התשס”ג-200319/05/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
629הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון - יעוד קרקע למבנים לאוכלוסיה הקשישה), התשס”ג-200319/05/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
606הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון - חובת שירות בטחון של בני מיעוטים), התשס”ג - 200312/05/03אריה אלדדקובץ החוק
587הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון - תסקיר השפעה על התחבורה ובטיחות התנועה), התשס”ג-200312/05/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
585הצעת חוק סלילת כבישים עוקפים (הוראת שעה), התשס”ג-200312/05/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
583הצעת חוק מינהל מקרקעי ישראל (תיקון - דרכי ניהול), התשס”ג-200312/05/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
544הצעת חוק חיילי מילואים, התשס”ג-200312/05/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
539הצעת חוק אמנות בין-לאומיות (אישור הסכם, תרגום וצירוף הצהרה), התשס”ג - 200312/05/03אריה אלדדקובץ החוק
533הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - ביטול משרת שר בלי תיק)12/05/03אריה אלדדקובץ החוק
510הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (זיכוי וניכוי בגין הוצאות טיפול בילדים), התשס”ג-200312/05/03אריה אלדדקובץ החוק
509הצעת חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש] (הפחתת דמי ביטוח), התשס”ג-200312/05/03אריה אלדדקובץ החוק
505הצעת חוק-יסוד: המנון מדינת ישראל12/05/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
503הצעת חוק לתיקון פקודת העיתונות (כשירות עורך עיתון ומינוי נאמן), התשס”ג-200312/05/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
501הצעת חוק הגבלת דמי שכירות בדירות מגורים (הוראת שעה), התשס”ג-200312/05/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
499הצעת חוק פינוי והקמת תשתיות אנרגיה (הגנת הציבור במצב חירום), התשס”ג-200312/05/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
495הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - פטור מתקופת אכשרה), התשס”ג-200312/05/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
490הצעת חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (תיקון - מעמד העובד), התשס”ג-200312/05/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
485הצעת חוק אזור סחר חופשי באזור הגליל (פטורים והנחות ממסים), התשס”ג-200312/05/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
473הצעת חוק טיפול בחולי (תיקון - הגבלת כשירות), התשס”ג-200312/05/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
469הצעת חוק הדגל והסמל (תיקון -הצבת הדגל בכיתות לימוד), התשס”ג-200312/05/03אריה אלדדקובץ החוק
462הצעת חוק שידורי רדיו ייעודיים, התשס”ג-200312/05/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
459הצעת חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות (תיקון - העדרות בתקופה ההוצאה), התשס”ג- 200312/05/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
454הצעת חוק האזרחות (ביטול התאזרחות של בעל ואישה), התשס”ג-200312/05/03אריה אלדדקובץ החוק
444הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס” 32)(תיקון - עולה חדש), התשס”ג-200312/05/03אריה אלדדקובץ החוק
442הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון - פיצוי קורבנות השואה), התשס”ג-200312/05/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
441הצעת חוק ממוני ביטחון, התשס”ג-200312/05/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
435הצעת חוק שידורי טלוויזיה מהכנסת (הוראת שעה)(תיקון - שידורי רדיו מהכנסת), התשס”ג-200312/05/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
434הצעת חוק הטבות ליישובי קו העימות (תיקוני חקיקה), התשס”ג-200312/05/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
428הצעת חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (תיקון - מעבר מזיכיונות לרישיונות), התשס”ג-200312/05/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
422הצעת חוק עידוד התיישבות, התשס”ג-200312/05/03אריה אלדדקובץ החוק
413הצעת חוק מיחזור שאריות צמיגים, התשס”ג-200312/05/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
390הצעת חוק הבטחת הכנסת (תיקון - זכאות לגימלה בזמן לימודים), התשס”ג-200312/05/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
357הצעת חוק הטבות בשל איבוד מסמכים על-ידי גוף ציבורי, התשס”ג-200312/05/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
349הצעת חוק עיבוי וביצור ירושלים רבתי, התשס”ג-200312/05/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
348הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון - הגבלת סמכות דיון)12/05/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
345הצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון- הגבלת סמכויות הממשלה)12/05/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
344הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - ביטוח אבטלה של עובד עצמאי), התשס”ג-200312/05/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
342הצעת חוק ענישת מבצעי פגיעות איבה ובני משפחותיהם, התשס”ג-200312/05/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
337הצעת חוק רשות מים עצמאית, התשס”ג-200312/05/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
331הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - קווי-חירום), התשס”ג-200312/05/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
328הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (חלקה של רשות מקומית באגרות), התשס”ג-200312/05/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
327הצעת חוק משק החשמל (תיקון - אנרגיה נקיה), התשס”ג-200312/05/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
325הצעת חוק המזונות (הבטחת תשלום) (תיקון - זכאות לכפל קיצבה), התשס”ג- 200312/05/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
321הצעת חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם (תיקון - הכנסה מירבית והכנסת בן זוג), התשס”ג-200312/05/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
318הצעת חוק הקלות למקלבי קצבאות נכות, התשס”ג-200312/05/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
316הצעת חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקון - סמכות בית דין צבאי ברישום פלילי), התשס”ג-200312/05/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
310הצעת חוק העונשין (תיקון - המרדה), התשס”ג - 200312/05/03אריה אלדדקובץ החוק
308הצעת חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (עונש מזערי לסוחרי סמים), התשס”ג-200312/05/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
299הצעת חוק איסור העברת כספים לרשות הפלשתינית, התשס”ג-200326/03/03אריה אלדדקובץ החוק
297הצעת חוק לתיקון פקודת מניעת טרור (ארגון טרוריסטי), התשס”ג-200326/03/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
281הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון - שהייה בלתי חוקית של עובד זר), התשס”ג-200326/03/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
279הצעת חוק מתקני שריפה, התשס”ג-200326/03/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
271הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון - זכויות מעוכב), התשס”ג-200326/03/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
263הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (עבריין מועד), התשס”ג-200326/03/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
262הצעת חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (תיקון - שידורי רדיו ארציים יעודיים), התשס”ג-200326/03/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
258הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - עדכון התוספת החמישית), התשס”ג-200326/03/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
250הצעת חוק יישוב סכסוכי עבודה (תיקון - בוררות חובה בשירות הציבורי), התשס”ג-200326/03/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
245הצעת חוק נכי המלחמה בנאצים (תיקון - הכללת ילדים אסירי שואה נכים), התשס”ג-200326/03/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
243הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון - יישובי עדיפות), התשס”ג-200326/03/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
240הצעת חוק העונשין (תיקון - עונש מזערי למציתי יערות), התשס”ג-200326/03/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
237הצעת חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה) (תיקון - קיזוז), התשס”ג-200326/03/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
236הצעת חוק בנייה להשכרה (הוראת שעה), התשס”ג-200326/03/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
235הצעת חוק הלוואות לדיור (תיקון - שיעור הלוואה לדיור), התשס”ג-200326/03/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
234הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תרומה למוסד ציבורי), התשס”ג-200326/03/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
233הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מטרה ציבורית), התשס”ג-200326/03/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
232הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תרומות למוסדות ציבור), התשס”ג-200326/03/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
225הצעת חוק נציב קבילות עובדים, התשס”ג-200326/03/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
191הצעת חוק הלוואות לדיור (תיקון - דירה ראשונה), התשס”ג-200324/03/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
156הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - תשלום גמלת סיעוד בכסף למי שנזקק לסיוע בכל שעות היממה), התשס”ג-200324/03/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
150הצעות חוק מסורבות גט (תיקוני חקיקה), התשס”ג-200324/03/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
145הצעת חוק יסוד: הכנסת (תיקון - הפסקת כהונת שר כחבר הכנסת)24/03/03אריה אלדדקובץ החוק
138הצעת חוק יישוב סכסוכיעבודה (תיקון - בוררות חובה בשירות הציבורי), התשס”ג-200324/03/03אריה אלדדקובץ החוק
109הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון - סיוע לתלמידים), התשס”ג-200324/03/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
104הצעת חוק חופש הפולחן בהר הבית, התשס”ג-200324/03/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
84הצעת חוק יסוד: נשיא המדינה (תיקון - תקופת צינון למועמד24/03/03אריה אלדדקובץ החוק
76הצעת חוק לתיקון פקודת מניעת טרור (רשות וגוף מדיני), התשס”ג-200324/03/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
75הצעת חוק-יסוד: נשיא המדינה (תיקון - תפקידי הנשיא)24/03/03אריה אלדדקובץ החוק
74הצעת חוק הבחירות (דרכי תעמולה) (תיקון - הגבלת פרסום סקרי תוצאות בחירות), התשס”ג-200324/03/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
72הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון - הזכאים לתגמול), התשס”ג-200324/03/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
68הצעת חוק רדיפות הנאצים (תיקון - הזכאים לתגמול), התשס”ג-200324/03/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
66הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה מעצרים) (תיקון מעצר עד תום ההליכים), התששס”ג-200324/03/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
54הצעת חוק ועדת חיקה (היעלמות ילדי עולים מתימן), התשס”ג-200324/03/03אריה אלדדקובץ החוק
41הצעת חוק יסוד: הגבלת סמכויות הרשות השופטת10/03/03אריה אלדדקובץ החוק
37הצעת חוק יום העצמאות (תיקון - איסור ציון יום הנכבה), התשס”ג-200310/03/03אריה אלדדקובץ החוק
28הצעת חוק יסוד: הכנסת (תיקון התייצבות לפני ועדות הכנסת)10/03/03אריה אלדדקובץ החוק
27הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל ורבני ערים (תיקון), התשס”ג-200310/03/03(מצטרף לחוק)קובץ החוק
17הצעת חוק הכנסת (תיקון - מספר החברים בועדות הכנסת) (הוראת שעה), התשס”ג - 200303/03/03(מצטרף לחוק)קובץ החוקקישור לטבלת מאגר הצעות החוק של חבר הכנסת אריה אלדד בכנסת ה 17

קישור לטבלת מאגר הצעות החוק של חבר הכנסת אריה אלדד בכנסת ה 18