הצעות חוק כנסת 17

להלן מאגר הצעות החוק של חבר הכנסת אריה אלדד בכנסת ה 17

באפשרותכם לבצע חיפוש בטבלת הנתונים ע”י הקלדה בתיבת החיפוש, ואף למיין את נתוני הטבלה ע”י לחיצה כותרת העמודה.

 

מס' הצעת חוקשם הצעת החוקתאריך הנחההיוזםקישור להצעת חוק
4066הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (פיקוח על זיוף רעלים רפואיים וסמי מרפא), התשס"ט-200803/11/08אריה אלדדקובץ החוק
4062הצעת חוק שירות חברתי למבוגרים, התשס"ט-200803/11/08(מצטרף לחוק)קובץ החוק
4049הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון-הגבלת גובה עמלות על שירות בחשבון ללקוח יחיד), התשס"ט-200827/10/08(מצטרף לחוק)קובץ החוק
4041הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (ביטול תשלום על שירותי רפואה מונעת), התשס"ט-200827/10/08אריה אלדדקובץ החוק
4035הצעת חוק פיזור הכנסת השבע עשרה, התשס"ט-200827/10/08אריה אלדדקובץ החוק
4030הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון-פטור מארנונה לדירת מגורים שאינה בשימוש), התשס"ט-200827/10/08(מצטרף לחוק)קובץ החוק
4021הצעת חוק שלילת אזרחות למחבלים ושלילת תושבות קבע למחבלים ולמשפחותיהם (תיקוני חקיקה), התשס"ט-200827/10/08(מצטרף לחוק)קובץ החוק
4017הצעת חוק פיצוי לפליטים יהודים מארצות ערב במסגרת תהליך השלום, התשס"ח- 200830/07/08(מצטרף לחוק)קובץ החוק
4015הצעת חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים (תיקון - מטרות ודרכי פעולה), התשס"ח - 200830/07/08(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3998הצעת חוק טיפול הולם בניצולי השואה (יישום עיקרי דוח ועדת החקירה הממלכתית בנושא הסיוע לניצולי השואה), התשס"ח-200828/07/08(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3920הצעת חוק העונשין (תיקון - סייג לאחריות פלילית על עובד ציבור) התשס"ח -200821/07/08אריה אלדדקובץ החוק
3918הצעת חוק לימוד השפה העברית וערכי מדינת ישראל (עולים ואוכלוסיות מיוחדות), התשס"ח-200821/07/08(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3916הצעת חוק השבת ומועדי ישראל, התשס""ח-200821/07/08(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3905הצעת חוק פקודת הרופאים (תיקון- תנאי זכאות לרישיון) התשס"ח-200821/07/08אריה אלדדקובץ החוק
3900הצעת חוק מתן שירות במספר שפות במשרדים ממשלתיים ומסירת הודעות בשידורי רשות השידור, התשס"ח-200821/07/08(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3888הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון - הרכב הועדה לבחירת שופטים)21/07/08(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3882הצעת חוק יישום תכנית ההתנתקות (תיקון - ענישה והגבלה), התשס"ח-200814/07/08אריה אלדדקובץ החוק
3877הצעת חוק אמנות בין לאומיות (אישור הכנסת), התשס"ח-200814/07/08אריה אלדדקובץ החוק
3868הצעת חוק האנטומיה והפתולוגיה (תיקון- נתיחת גויה) התשס"ח - 200814/07/08אריה אלדדקובץ החוק
3841הצעת חוק הגנה על עובדים בשעת חירום (תיקון-הגבלת פיטורים במקום בו חל מצב מיוחד בעורף), התשס"ח-200830/06/08(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3828הצעת חוק סל שירותים נוספים בחינוך, התשס"ח-200830/06/08(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3827הצעת חוק הטבות לניצולי שואה (תיקון - העברת הזכאות), התשס"ח-200830/06/08(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3813הצעת חוק רמת הגולן (תיקון - רוב מיוחס), התשס"ח 200823/06/08(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3741הצעת חוק לטיפוח אתיקה בארגונים עסקיים, התשס"ח-200810/06/08אריה אלדדקובץ החוק
3731הצעת חוק השתלת אברים (תיקון - תקציב למרכז להשתלות), התשס"ח-200802/06/08אריה אלדדקובץ החוק
3727הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות לתורם אבר), התשס"ח-200802/06/08אריה אלדדקובץ החוק
3725הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (זיכוי וניכוי בגין הוצאות טיפול בילדים), התשס"ח-200826/05/08(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3685הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון - תפישת נכסי חשוד שנמלט), התשס"ח-200819/05/08אריה אלדדקובץ החוק
3675הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון - העדפת שירות ומוצר המצמצמים זיהום האוויר וזיהום מקורות המים), התשס"ח-200819/05/08(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3626הצעת חוק מתן קדימות לנכים בתחבורה ציבורית, התשס"ח-200802/04/08(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3624הצעת חוק אזור סחר חופשי באזור קו עימות דרומי (פטורים והנחות ממסים) (הוראת שעה), התשס"ח-200802/04/08אריה אלדדקובץ החוק
3618הצעת חוק הרשות לטיפול בנוער טעון טיפוח לקראת גיוס לשירות הביטחון, התשס"ח-200802/04/08(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3613הצעת חוק שלילת אזרחות ותושבות קבע עקב השתתפות בפעילות חבלנית (תיקוני חקיקה), התשס"ח-200802/04/08(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3606הצעת חוק שירות המדינה (הבטחת שכר), התשס"ח-200802/04/08(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3595הצעת חוק זירוז עליית שארית הגולה מאתיופיה לכבוד שנת השישים למדינת ישראל, התשס"ח-200802/04/08(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3593הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - מס בשיעור אפס על מוצרי מזון בסיסיים), התשס"ח-200802/04/08(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3586הצעת חוק חופש המידע (תיקון - ועדה מקומית לתכנון ובניה), התשס"ח-200802/04/08אריה אלדדקובץ החוק
3585הצעת חוק פיצוי נפגעי אסון טבע (פיצוי בשל נזקים לתשתיות לחקלאות) (תיקון - פיצוי בשל נזקים לתוצרת חקלאית), התשס"ח-200802/04/08(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3581הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון - אחריות המבטח לבדיקת מסמכים), התשס"ח-200802/04/08(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3570הצעת חוק שיפוט מהיר בעבירה של תקיפת זקן (תיקוני חקיקה), התשס"ח-200802/04/08(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3568הצעת חוק חילופי מקרקעין בין מדינת ישראל וקק"ל, התשס"ח-200802/04/08(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3551הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון - מטבע זר), התשס"ח-200831/03/08(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3548הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון - תקציב הביטחון), התשס"ח-200831/03/08(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3544הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2008) (תיקון - ביטול דחיית חוק עידוד ירושלים), התשס"ח-200831/03/08(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3533הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון - הגנה על חושפי מעשי שחיתות), התשס"ח-200831/03/08אריה אלדדקובץ החוק
3532הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון - ביקור באתרים בירושלים), התשס"ח-200831/03/08(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3491הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון - מענק ביטוח פנסיוני), התשס"ח-200817/03/08(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3476הצעת חוק גדר הפרדה בין ישראל למצרים, התשס"ח-200810/03/08אריה אלדדקובץ החוק
3471הצעת חוק יישום תכנית ההתנתקות (תיקון - הארכת מועד הגשת תביעה), התשס"ח-200810/03/08(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3438הצעת חוק מגן דוד אדום (תיקון - אישור אגרות), התשס"ח-200825/02/08אריה אלדדקובץ החוק
3436הצעת חוק רשות השידור (תיקון - פטור תשלום מאגרה באזור ללא קליטה), התשס"ח-200825/02/08(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3421הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - מחלה נדירה), התשס"ח-200825/02/08אריה אלדדקובץ החוק
3398הצעת חוק יישום תכנית ההתנתקות (תיקון - פיצוי בשל עסק של חקלאות), התשס"ח-200818/02/08(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3394הצעת חוק לעידוד תחבורת אופניים, התשס"ח-200811/02/08(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3391הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (דיווח על מחלות), התשס"ח-200811/02/08אריה אלדדקובץ החוק
3379הצעת חוק המרכז להנצחת ותיעוד גוש קטיף, התשס"ח-200811/02/08(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3375הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (שלילת ביקורים מאסירים ביטחוניים המשתייכים לארגון טרור המחזיק בשבויים ישראליים), התשס"ח -11/02/08(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3361הצעת חוק פינוי היישוב הפלסטיני מחברון, התשס"ח-200804/02/08אריה אלדדקובץ החוק
3353הצעת חוק הפחתת פליטת גזי חממה, התשס"ח-200828/01/08(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3327הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (אגרת רשיון רכב של נכה), התשס"ח-200828/01/08אריה אלדדקובץ החוק
3325הצעת חוק הסיעוד, התשס"ח-200828/01/08אריה אלדדקובץ החוק
3324הצעת חוק מעונות ממשלתיים לאנשים עם פיגור שכלי, התשס"ח-200828/01/08(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3319הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון - הטבות לחייל משוחרר), התשס"ח-200821/01/08(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3318הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון - הנחה בארנונה לנכה המתגורר בבית הוריו), התשס"ח-200821/01/08אריה אלדדקובץ החוק
3308הצעת חוק זכויות העיוור, התשס"ח-200821/01/08(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3307הצעת חוק האזרחות (תיקון - מעמד של ילד), התשס"ח-200821/01/08(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3269הצעת חוק טיפול לקטינים נפגעי עבירות מין, התשס"ח-200814/01/08(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3251הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (תקופת צינון לעובד המחלקה לחקירת שוטרים), התשס"ח-200807/01/08אריה אלדדקובץ החוק
3233הצעת חוק יישום תכנית ההתנתקות (תיקון - ענישה והגבלה), התשס"ח-200731/12/07אריה אלדדקובץ החוק
3221הצעת חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט (תחולת המשפט בערים, במועצות האזוריות ובמועצות המקומיות), התשס"ח-200731/12/07(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3220הצעת חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תיקון - פיקוח על לחם אחיד), התשס"ח-200731/12/07אריה אלדדקובץ החוק
3199הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - חובת העברה ללא תשלום של שידורי ערוץ ייעודי), התשס"ח-200724/12/07אריה אלדדקובץ החוק
3175הצעת חוק הכנסת (תיקון - דיווח שרים לוועדות הכנסת), התשס"ח-200717/12/07אריה אלדדקובץ החוק
3167הצעת חוק העונשין (תיקון - גניבות חקלאיות), התשס"ח-200717/12/07(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3161הצעת חוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל (תיקון - בירת העם היהודי)17/12/07אריה אלדדקובץ החוק
3132הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (שכר נושא משרה בחברה), התשס"ח-200703/12/07(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3110הצעת חוק יום הזכרון לחללי מערכות ישראל (תיקון - היעדרות מעבודה למשפחות שכולות ביום הזכרון הפרטי), התשס"ח-200726/11/07(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3101הצעת חוק הפחתת הגרעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון - סכום ההוצאה הממשלתית), התשס"ח-200726/11/07(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3087הצעת חוק פיקוח על מחקרים במחוללי מחלות ביולוגיים, התשס"ח-200719/11/07אריה אלדדקובץ החוק
3078הצעת חוק לקידום שלטון החוק והמנהל התקין ולמלחמה בשחיתות, התשס"ח-200719/11/07אריה אלדדקובץ החוק
3064הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (חובת הדלקת אורות), התשס"ח-200712/11/07(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3045הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון - כהונת נציב שירות המדינה), התשס"ח-200705/11/07אריה אלדדקובץ החוק
3044הצעת חוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל (תיקון - רוב מיוחס)05/11/07(מצטרף לחוק)קובץ החוק
3036הצעת חוק חופש המידע (תיקון - מוסד להשכלה גבוהה), תשס"ח-200729/10/07אריה אלדדקובץ החוק
3024הצעת חוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשס"ח-200729/10/07אריה אלדדקובץ החוק
2976הצעת חוק זכויותיהם של קטינים נפגעי עבירה הנידונה בבתי משפט צבאיים, התשס"ח-200708/10/07(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2905הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ז-200725/07/07אריה אלדדקובץ החוק
2904הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (הגבלת ביקור אסיר בטחוני), התשס"ז - 200725/07/07אריה אלדדקובץ החוק
2891הצעת חוק המוזיקה הישראלית, התשס"ז-200725/07/07אריה אלדדקובץ החוק
2877הצעת חוק איסור העברת כספים לרשות הפלשתינית, התשס"ז-200723/07/07אריה אלדדקובץ החוק
2872הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון - גיל הבוחר)23/07/07אריה אלדדקובץ החוק
2869הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - אי מינוי לשר מי שהורשע בעבירת מין)23/07/07(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2855הצעת חוק אזור סחר חופשי אילת והקמת הרשות לפיתוח אילת, התשס"ז-200723/07/07(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2838הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - הצגת מחיר מקובל), התשס"ז-200723/07/07אריה אלדדקובץ החוק
2828הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - ביטול תקופת אכשרה במעבר בין קופות החולים), התשס"ז - 200716/07/07אריה אלדדקובץ החוק
2827הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - בחירה מבין נותני השירותים), התשס"ז - 200716/07/07אריה אלדדקובץ החוק
2811הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון - גיל הבוחר)16/07/07(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2759הצעת חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (תיקון - החלת הוראות פרק שביעי על אזור יהודה ושומרון), התשס"ז - 200702/07/07אריה אלדדקובץ החוק
2739הצעת חוק עזרה ראשונה, התשס"ז 200702/07/07אריה אלדדקובץ החוק
2711הצעת חוק מינהל מקרקעי ישראל (תיקון - ניהול קרקעות קק"ל לטובת העם היהודי), התשס"ז-200725/06/07(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2705הצעת חוק הכנסת (תיקון - תחילת תוקף החלטות שכר), התשס"ז-200725/06/07אריה אלדדקובץ החוק
2698הצעת חוק הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת רווחה), התשס"ז - 200718/06/07(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2695הצעת חוק-יסוד: מבקר המדינה (תיקון - חסינות המבקר)18/06/07אריה אלדדקובץ החוק
2662הצעת חוק-יסוד: בית משפט לחוקה11/06/07(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2656הצעת חוק איסור השימוש בסמלים וכינויים נאצים, התשס"ז-200711/06/07(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2652הצעת חוק הממשלה (תיקון - תקופת צינון למזכיר צבאי), התשס"ז-200711/06/07אריה אלדדקובץ החוק
2632הצעת חוק יישום תכנית ההתנתקות (תיקון - ענישה והגבלה), התשס"ז- 200704/06/07אריה אלדדקובץ החוק
2626הצעת חוק יישום תכנית ההתנתקות (תיקון - ביטול החוק), התשס"ז-200704/06/07אריה אלדדקובץ החוק
2606הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (קורס עזרה ראשונה לנהגים חדשים), התשס"ז-200728/05/07(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2596הצעת חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים) (תיקון - עיריות ומועצות מקומיות), התשס"ז-200728/05/07אריה אלדדקובץ החוק
2575הצעת חוק זכויות החולה (תיקון-הפקת לקחים לשם טיפול בחולים) התשס"ז - 200721/05/07אריה אלדדקובץ החוק
2563הצעת חוק פיצוי לנפגעי פוליו (תיקון - הרחבת החלת קצבה חודשית), התשס"ז - 200721/05/07(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2551הצעת חוק האזרחות (תיקון-הבעת תמיכה בשלטון נאצי) התשס"ז -200714/05/07(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2527הצעת חוק הביקורת הפנימית (תיקון - חיזוק ביקורת פנימית), התשס"ז-200707/05/07אריה אלדדקובץ החוק
2521הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - ממשלה שיש עמה קלון)07/05/07אריה אלדדקובץ החוק
2480הצעת חוק יישום תכנית ההתנתקות (תיקון - ועדה מיוחדת וסמכויותיה), התשס"ז-200721/03/07(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2445הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון-תגמולי יתומי אלמנה שנישאה), התשס"ז- 200721/03/07(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2440הצעת חוק זכויות החולה (תיקון -שמירת סודיות רפואית) , התשס"ז- 200621/03/07(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2433הצעת חוק זכויות החולה (תיקון - מתורגמן בועדה רפואית), תשס"ז-200721/03/07(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2430הצעת חוק נכי המלחמה בנאצים (תיקון - כפל קצבה), התשס"ז-200721/03/07(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2423הצעת חוק שחרור על-תנאי ממאסר (תיקון - הגבלת שחרור על תנאי בעבירות מין ואלימות חמורה), התשס"ז-200721/03/07(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2417הצעת חוק מעצרים מנהליים וצווי הגבלה, התשס"ז-200719/03/07(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2416ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון- שירותי הרפואה המונעת ושירותי הבריאות לתלמיד), התשס"ז - 200719/03/07(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2402הצעת חוק רשות השידור (תיקון - תחנת רדיו ייעודית בשפות זרות), התשס"ז-200719/03/07(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2392הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (איסור חופשה לרוצחים), התשס"ז-200719/03/07(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2381הצעת חוק מרשם האוכלוסין (תיקון- תעודת לידה ופטירה), התשס"ז- 200719/03/07(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2380הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון הטלת קנס בגין עבירות על תקנות איכות הסביבה), התשס"ז-200719/03/07(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2371הצעת חוק זכויות התלמיד (תיקון - שיוויון ושקיפות בקבלה למוסד חינוך), התשס"ז -200719/03/07(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2365הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון- דמי מחייה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה עד גיל 3), התשס"ז-200719/03/07(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2364הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון - נטל הראיה), התשס"ז-200719/03/07(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2362הצעת חוק מרשם הפרות מעבידים, התשס"ז-200719/03/07(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2336הצעת חוק הממשלה (תיקון - דיווח על מצב רפואי), התשס"ז-200719/03/07(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2320הצעת חוק העונשין (תיקון - דרכי ענישת עבריין חוזר), התשס"ז-200719/03/07(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2299הצעת חוק איסור השקעה של גופים מוסדיים בחברות המקיימות קשרים עסקיים עם איראן, התשס"ז-200712/03/07(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2289הצעת חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (טיפול באמצעות סם הקנבוס), התשס"ז-200712/03/07אריה אלדדקובץ החוק
2261לתיקון פקודת התעבורה (פטור ממס לנכה), התשס"ז-200706/03/07אריה אלדדקובץ החוק
2252הצעת חוק תג זיהוי רפואי מציל חיים, התשס”ז-200726/02/07(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2251הצעת חוק הביקורת על דברי חקיקה של מפקד כוחות צה”ל ביהודה והשומרון, התשס”ז-200726/02/07(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2215הצעת חוק סדרי השלטון והמשפט (ביטול החלת המשפט, השיפוט והמינהל) (תיקון - התקנת תקנות), התשס”ז-200726/02/07(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2206הצעת חוק שחרור על תנאי ממאסר (תיקון-מאסר לא קצוב למחבלים) התשס”ז-200726/02/07אריה אלדדקובץ החוק
2194הצעת חוק הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון - הגבלת משך זמן החקירה המשטרתית וטיפול התביעה בתיק החקירה עד להגשת כתב אישום), התשס”ז-200726/02/07(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2175הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון - ייצוג מערכת בתי המשפט בוועדה לבחירת שופטים)19/02/07(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2138הצעת חוק קבורה בבית עלמין, התשס”ז-200712/02/07(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2121הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (כופר כסף), התשס”ז-200712/02/07אריה אלדדקובץ החוק
2117הצעת חוק-יסוד: נשיא המדינה (תיקון - חנינת מחבלים)12/02/07(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2094הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון - תוספת הנחה), התשס”ז-200705/02/07(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2072הצעת חוק התובע הכללי, התשס”ז-200705/02/07אריה אלדדקובץ החוק
2027הצעת חוק מבקר המדינה (יישום צווי הגנה על עובדים חושפי שחיתות), התשס”ז-200729/01/07אריה אלדדקובץ החוק
2012הצעת חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה), התשס”ז-200722/01/07(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2008הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - מחיר למזומן ומחיר לאשראי), התשס”ז-200722/01/07(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2004הצעת חוק זכויות המורה, התשס”ז-200722/01/07(מצטרף לחוק)קובץ החוק
2001הצעת חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור (תיקון - דיווח על תעודות ממצאים), התשס”ז-200722/01/07(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1979הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (תוכנית מהל”ב), התשס”ז-200715/01/07(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1975הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון - ביקורת שיפוטית על חקיקה)15/01/07(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1970רשומות15/01/07אריה אלדדקובץ החוק
1952הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (זיכוי בעד נטול יכולת), התשס”ז-200715/01/07(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1942הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון - מינוי חשבים למשרדי ממשלה), התשס”ז-200715/01/07אריה אלדדקובץ החוק
1941הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס הכנסה שלישי), התשס”ז-200708/01/07(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1882הצעת חוק הגבלת מספר תלמידים בכתיתו הלימוד, התשס”ז-200601/01/07(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1858הצעת חוק מבקר המדינה (תיקוני חקיקה), התשס”ז-200618/12/06אריה אלדדקובץ החוק
1844הצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות שיפוט) (תיקון - יציאה שלא כדין), התשס”ז-200618/12/06אריה אלדדקובץ החוק
1836הצעת חוק הגנה על עובדים (חושפי עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין) (תיקון - עונשין ותקיפות), התשס”ז-200618/12/06אריה אלדדקובץ החוק
1813הצעת חוק הכנסת (תיקון - כינוס הכנסת בעת מצב מיוחד בעורף או מצב מלחמה), התשס”ז-200611/12/06(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1807הצעת חוק משק החשמל (תיקון - תעריף סוציאלי), התשס”ז-200611/12/06(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1766הצעת חוק משק המדינה (תיקון - חוק ההסדרים), התשס”ז-200627/11/06(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1755הצעת חוק ועדת חקירה מיוחדת למלחמת לבנון השנייה, התשס”ז-200627/11/06אריה אלדדקובץ החוק
1741הצעת חוק ועדות חקירה (תיקון - החלטה על הקמת ועדת חקירה ממלכתית), התשס”ז-200620/11/06אריה אלדדקובץ החוק
1653הצעת חוק תיקון פקודת מס הכנסה (זיכוי למעסיק שעובדיו משרתים במילואים), התשס”ז-200630/10/06אריה אלדדקובץ החוק
1644הצעת חוק ליישום תוכנית ההתנתקות30/10/06(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1623הצעת חוק יסוד הכנסת (תיקון - העברת ח”כ מכהונתו)23/10/06(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1591הוראת שעה לשנת 2006 - תיקון חוקהפחתת הגרעון והגבלת ההוצאה התקציבית23/10/06(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1585הצעת חוק בתי המשפט (תיקון), התשס”ז-200623/10/06(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1570הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון - ועדה למינוי מנהלים כללים), התשס”ז-200616/10/06אריה אלדדקובץ החוק
1562שירות המדינה (משמעת) (תיקון - חובת העברה מתפקיד של עובד החשוד בהתעללות בחסר ישע), התשס”ו-200616/10/06(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1537הצעת חוק המרת תשלומים לרשות הפלשתינית בקווי אשראי למזון ותרופות, התשס”ו-200619/07/06אריה אלדדקובץ החוק
1525הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון - השכרה לטווח ארוך), התשס”ו-200619/07/06(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1508הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (פטור מארנונה למתקני צבא, משטרה ומגן דוד אדום), התשס”ו-200619/07/06אריה אלדדקובץ החוק
1506הצעת חוק מטבע השקל החדש (תיקון - עיגול סכומים), התשס”ו-200619/07/06אריה אלדדקובץ החוק
1451הצעת חוק משק החשמל (תיקון -הוראות בענין רשיונות ייצור), התשס”ו-200619/07/06(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1445הצעת חוק המים (תיקון - איסור הפסקת הספקת מים), התשס”ו-200619/07/06אריה אלדדקובץ החוק
1442הצעת חוק רשות השידור (תיקון - ביטול אגרת הטלויזיה), התשס”ו-200619/07/06אריה אלדדקובץ החוק
1441הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון - הגנה על מנויי טלפון), התשס”ו-200619/07/06אריה אלדדקובץ החוק
1416הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (איסור שימוש במכשירי DVD ומכשירי טלוויזיה ברכב מנועי), התשס”ו-200619/07/06אריה אלדדקובץ החוק
1410הצעת חוק הר הזיתים, התשס”ו-200619/07/06אריה אלדדקובץ החוק
1407הצעת חוק כבוד ירושלים, התשס”ו-200619/07/06אריה אלדדקובץ החוק
1398צעת חוק איסור קבורה בתחומי הר הבית והגבלת קבורה בתחומי העיר העתיקה בירושלים, התשס”ו-200619/07/06אריה אלדדקובץ החוק
1394הצעת חוק תשלומים לפדויי שבי (תיקון - שירות צבאי), התשס”ו-200619/07/06אריה אלדדקובץ החוק
1390הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון - פקודה להשתתף בהעברת אוכלוסיה אזרחית - פקודת בלתי חוקית), התשס”ו-200619/07/06אריה אלדדקובץ החוק
1380הצעת חוק המפלגות (תיקון - בית דין משמעתי לנבחרים), התשס”ו-200619/07/06(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1376הצעת חוק לתיקון פקודת הבנקאות (הוראות ניהול בנקאי תקין מיוחדות), התשס”ו-200618/07/06(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1735הצעת חוק הגנה על עובדים בשעת חירום (הוראת שעה), התשס”ו-200617/07/06(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1365הצעת חוק קביעת שכר דירה בשקלים חדשים, התשס”ו-200617/07/06אריה אלדדקובץ החוק
1362הצעת חוק מינוי ועדה מחליפה למועצות ועיריות (תיקוני חקיקה), התשס”ו-200617/07/06אריה אלדדקובץ החוק
1350הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (זיכוי וניכוי בגין הוצאות טיפול בילדים), התשס”ו-200617/07/06אריה אלדדקובץ החוק
1322הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון - העברת אוכלוסיה אזרחית - פקודה חוקית), התשס”ו-200617/07/06אריה אלדדקובץ החוק
1321הצעת חוק משאל עם לפינוי השכונות בירושלים שהיו תחת שלטון ממלכת ירדן עד לשנת 1967, התשס”ו 200617/07/06אריה אלדדקובץ החוק
1318הצעת חוק איסור הקמת מדינה ערבית פלשתינית ממערב לירדן, התשס”ו- 200617/07/06אריה אלדדקובץ החוק
1316הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון - זכאות לתבוע פיצויים בגין תכנית דרך), התשס”ו-200617/07/06אריה אלדדקובץ החוק
1314הצעת חוק קריאת שמות של מקומות ציבוריים ושינוים (תיקוני חקיקה), התשס”ו -200617/07/06אריה אלדדקובץ החוק
1313הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם) (תיקון - הגבלת כהונת ראש רשות מקומית), התשס”ו - 200617/07/06אריה אלדדקובץ החוק
1292הצעת חוק אבטחת מתקנים אסטרטגיים, התשס”ו-200617/07/06אריה אלדדקובץ החוק
1291הצעת חוק לקביעת גבולות מדינת ישראל, התשס”ו-200617/07/06אריה אלדדקובץ החוק
1288הצעת חוק איכות הסביבה (דרכי ענשיה) (המזהם משלם)(תיקוני חקיקה), התשס”ו-200617/07/06(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1269הצעת חוק אחדות הצבא, התשס”ו-200617/07/06אריה אלדדקובץ החוק
1268הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (איסור תפיסת מיטלטלין ועיקולים), התשס”ו-200617/07/06אריה אלדדקובץ החוק
1220הצעת חוק בדיקות רפואיות לצוותי רפואה, התשס”ו-200617/07/06אריה אלדדקובץ החוק
1211הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון - סמכויות שר הפנים), התשס”ו-200617/07/06אריה אלדדקובץ החוק
1206הצעת חוק שימור הרי ירושלים, התשס”ו-200617/07/06(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1201הצעת חוק זכויות תלמידים מחוננים ומצטיינים, התשס”ו-200617/07/06(מצטרף לחוק)קובץ החוק
1182הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - ביטול תשלום על שירותי רפואה מונעת), התשס”ו-200617/07/06אריה אלדדקובץ החוק
1175הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - ביטול השתתפות עצמית ברכישת תרופות), התשס”ו-200617/07/06אריה אלדדקובץ החוק
1146הצעת חוק פרסום מודעות דרושים, התשס”ו-200617/07/06אריה אלדדקובץ החוק
1125הצעת חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון - הכללת השירות הלאומי בותק), התשס”ו-200617/07/06אריה אלדדקובץ החוק
1108הצעת חוק הדוגמא האישית (חבר בממשלת ישראל), התשס”ו-200617/07/06אריה אלדדקובץ החוק
1106הצעת חוק הביטוח הלאומי(תיקון - שמירת הריון באופן חלקי), התשס”ו-200617/07/06אריה אלדדקובץ החוק
1080הצעת חוק שחרור על תנאי ממאסר (תיקון - מאסר לא קצוב למחבלים), התשס”ו-200617/07/06אריה אלדדקובץ החוק
1063הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון - מידע רפואי), התשס”ו-200617/07/06אריה אלדדקובץ החוק
1062הצעת חוק הממשלה (תיקון - הליך קבלת ההחלטות בממשלה), התשס”ו-200617/07/06אריה אלדדקובץ החוק
1020הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - הרחבת הזכאות לילדים עם אוטיזם), התשס”ו-200617/07/06(מצטרף לחוק)קובץ החוק
991הצעת חוק איסור פרסום והפצת דברי שקר על כוחות הביטחון של מדינת ישראל, התשס”ו-200610/07/06אריה אלדדקובץ החוק
973הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - הגבלת מספר השרים וסגניהם)10/07/06אריה אלדדקובץ החוק
951הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון - סמכות ועדת האתיקה), התשס”ו-200610/07/06אריה אלדדקובץ החוק
919הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון - גיל הבוחר)10/07/06אריה אלדדקובץ החוק
904הצעת חוק-יסוד: שלמות המולדת10/07/06אריה אלדדקובץ החוק
864הצעת חוק תקופת צינון, התשס”ו-200603/07/06(מצטרף לחוק)קובץ החוק
856הצעת חוק לימוד חובה (תיקון - חינוך חובה לילדים החל מגיל 3 ועד כיתה י”ב), התשס””ו-200603/07/06(מצטרף לחוק)קובץ החוק
811הצעת חוק המילואים, התשס”ו-200603/07/06(מצטרף לחוק)קובץ החוק
610הצעת חוק ביטוח ממלכתי (שירותי בריאות ילדים בקופת חולים), התשס”ו-200619/06/06אריה אלדדקובץ החוק
608הצעת חוק בריאות ממלכתי (תיקון - הוספת שירותים ותרופות משפאי איכות חיים לסל השירותיים), התשס”ו-200619/06/06אריה אלדדקובץ החוק
593הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון- ביטוח שאירים לאלמן), התשס”ו-200619/06/06אריה אלדדקובץ החוק
591הצעת חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון-צילום קטין), התשס”ו-200619/06/06(מצטרף לחוק)קובץ החוק
587הצעת חוק זכויות החולה (תיקון- שמירת סודיות רפואית), התשס”ו- 200619/06/06(מצטרף לחוק)קובץ החוק
580הצעת חוק-יסוד: השבות19/06/06אריה אלדדקובץ החוק
477הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (פיזור הפרות סדר), התשס”ו-200612/06/06(מצטרף לחוק)קובץ החוק
427הצעת חוק יום השבת - יום תרבות ומנוחה, התשס”ו-200605/06/06(מצטרף לחוק)קובץ החוק
423הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - ביטול משרת שר בלי תיק)05/06/06אריה אלדדקובץ החוק
363הצעת חוק המוזאונים (תיקון - החלת החוק ביהודה בשומרון), התשס”ו-200629/05/06(מצטרף לחוק)קובץ החוק
362הצעת חוק העתיקות (תיקון - העתקת קברים עתיקים), התשס”ו-200629/05/06(מצטרף לחוק)קובץ החוק
329הצעת חוק לימוד חובה (תיקון - ביטול תשלומי הורים), התשס”ו-200629/05/06(מצטרף לחוק)קובץ החוק
230הצעת חוק יישובי ישראל (סיפוח אריאל, מעלה אדומים, גבעת זאב, גוש עציון, אלפי מנשה וקרית ספר), התשס”ו- 200629/05/06(מצטרף לחוק)קובץ החוק
217הצעת חוק העונשין (תיקון - קביעת תנאי תשלום בגין קנס בעבירות מין ואלימות), התשס”ו-200629/05/06אריה אלדדקובץ החוק
71הצעת חוק הכנסת (תיקון - זימון ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים לוועדת החוץ והביטחון), התשס”ו-200615/05/06(מצטרף לחוק)קובץ החוקקישור לטבלת מאגר הצעות החוק של חבר הכנסת אריה אלדד בכנסת ה 18

קישור לטבלת מאגר הצעות החוק של חבר הכנסת אריה אלדד בכנסת ה 16