תכנים מתויגים ב: השדולה למאבק בשחיתות- הצעות חוק

הצעת חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור (תיקון – דיווח על תעודות ממצאים), התשס”ז-2007

הצעת חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור (תיקון – דיווח על תעודות ממצאים), התשס”ז-2007

דברי הסבר מבוא על רקע הרצון לחזק את המאבק בשחיתות, חוקק החוק העיקרי שמטרתו היא לעודד עובדי ציבור לגלות מאמץ ותשומת לב לעקירת מעשי שחיתות או חריגות חמורות אחרות הפוגעים בטוהר המידות בשירות הציבורי, שכן ללא ...

הצעת חוק הצעת חוק מבקר המדינה (יישום צווי הגנה על עובדים חושפי שחיתות), התשס”ז-2007

הצעת חוק הצעת חוק מבקר המדינה (יישום צווי הגנה על עובדים חושפי שחיתות), התשס”ז-2007

דברי הסבר הוראות סעיף 45ג לחוק מבקר המדינה, התשי”ח-1958 , נועדו לתת כלים בידיו של נציב תלונות הציבור להגן על עובדי ציבור שחשפו מעשי שחיתות. המציאות מלמדת שלא אחת הצווים שהוציא נציב תלונות הציבור אינם ...

הצעת חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין) (תיקון מס’ 2) (עונשין ותרופות), התשס”ז-2007

הצעת חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין) (תיקון מס’ 2) (עונשין ותרופות), התשס”ז-2007

דברי הסבר מקרים רבים, בהם חושפי שחיתות נרדפים על ידי מעסיקיהם נחשפו לאחרונה בתקשורת. נראה, כי במקרים רבים אחרים מעדיפים עובדים הנתקלים בשחיתות לשמור על מקום עבודתם ולכן נרתעים מחשיפת השחיתות. התיקון בחוק בא להעצים את ...

הצעת חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין) (תיקון מס’ 2), התשס”ח–2008

הצעת חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין) (תיקון מס’ 2), התשס”ח–2008

סימוכין: 04720808 נספח מס’ כ-137/א’ (פ/663/17, פ/1836/17) הצעת חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין) (תיקון מס’ 2), התשס”ח–2008 הצעת חוק זו נדונה בכנסת בקריאה הראשונה ביום ב’ בניסן התשס”ז (21 ...