תכנים מתויגים ב: השדולה למאבק בשחיתות

השדולה למאבק בשחיתות בכנסת תדון בתגמול של מפקחי מס הכנסה

השדולה למאבק בשחיתות בכנסת תדון בתגמול של מפקחי מס הכנסה

הכנסת תדון בכך לאור פניות רבות של הציבור לפיהן המודל שבו עובדים מפקחי המס מעודד אותם להוציא שומות מוגדלות. מחלקת המחקר של הכנסת: “מס הכנסה מפעיל מדדים למדידת תפוקה בדומה למדיניות של חברה עסקית” השדולה למאבק ...

הצעת חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין) (תיקון מס’ 2) (עונשין ותרופות), התשס”ז-2007

הצעת חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין) (תיקון מס’ 2) (עונשין ותרופות), התשס”ז-2007

דברי הסבר מקרים רבים, בהם חושפי שחיתות נרדפים על ידי מעסיקיהם נחשפו לאחרונה בתקשורת. נראה, כי במקרים רבים אחרים מעדיפים עובדים הנתקלים בשחיתות לשמור על מקום עבודתם ולכן נרתעים מחשיפת השחיתות. התיקון בחוק בא להעצים את ...

הצעת חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין) (תיקון מס’ 2), התשס”ח–2008

הצעת חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין) (תיקון מס’ 2), התשס”ח–2008

סימוכין: 04720808 נספח מס’ כ-137/א’ (פ/663/17, פ/1836/17) הצעת חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין) (תיקון מס’ 2), התשס”ח–2008 הצעת חוק זו נדונה בכנסת בקריאה הראשונה ביום ב’ בניסן התשס”ז (21 ...

דיון השדולה למאבק בשחיתות-22/2/11

דיון השדולה למאבק בשחיתות-22/2/11

דיון השדולה למאבק בשחיתות-22/2/11 משתתפים: ח”כ פרופ’ אריה אלדד-יו”ר השדולה ח”כ ליה שמטוב עו”ד הלל שמגר-משרד מבקר המדינה שמואל גולן-משרד מבקר המדינה מוזמנים: בני אליהו –מבקר פנים בעריית טבריה שמעון זיסין-מבקר פנים בעריית רמלה יעל אשל ...