השדולה למאבק בשחיתות

אודות השדולה:

מטרותיה הן: השדולה תעקוב אחר גילויי שחיתות ברשות המבצעת ובגופים ציבוריים, ובכלל זה ברשויות אכיפת החוק, תעסוק בקשרים פסולים בין הון לשלטון ובין תקשורת לשלטון. במסגרת פעולותיה מתעתדת השדולה לשתף בדיוניה גופים ציבוריים שהמאבק בשחיתות הוא מוקד עיסוקם, ומומחים שונים מקרב מי שעסקו במאבק זה בתפקידיהם הציבוריים הקודמים.

הרכב השדולה בכנסת:

יושב-ראש: אריה אלדד

חברים:
משה גפני
אנסטסיה מיכאלי
יעקב מרגי
ציון פיניאן
רונית תירוש

לחצו על התמונות הבאות למעבר לקטגוריה הרצויה :