אני מאמין

אני מאמין כי עם ישראל הוא עם סגולה. יוצר דת הייחוד .
עם ספר הספרים, גאון הרוח האנושית ותורם לכל רבדיה .

אני מאמין כי ארץ ישראל היא מולדתו של עם ישראל. היא ביתו הלאומי מזה ארבעת אלפים שנה. היא שייכת לעם ישראל לפי תורת ישראל ומשפט העמים בה, ורק בה, צריכים לשבת היהודים ישיבת קבע,

אני מאמין כי ארץ ישראל שייכת לעם ישראל ולא לשום עם אחר בעולם. לפיכך יהודים זכאים לשבת בכל מקום בארץ ישראל , ואין לאיש זכות למסור חלק מארץ ישראל לידי זרים. וכל ויתור כזה אין לו הצדקה מוסרית ולא תוקף היסטורי. אין לשום יהודי זכות לוותר על נחלתם של בנינו ובני בנינו עד לדור אחרון. אני מאמין כי חובתנו הלאומית היא למסד את שלטון מדינת ישראל בכל חבלי הארץ מהגולן ועד למפרץ אילת ומהירדן לים.

אני מאמין כי ייעודה של מדינת ישראל הוא להיות ביתו ומבצרו של העם היהודי כולו, זה שיושב בארץ וזה שעתיד עוד להגיע אליה . אני מאמין כי הציונות היא תנועת השחרור של העם היהודי מן הגלות ולא פחות מזה – תנועת השחרור של ארץ ישראל מכל כובש זר היושב בתוכה.

אני מאמין כי מדינת ישראל צריכה להיות בראש ובראשונה מדינה יהודית, וצורת הממשל בה צריכה להיות דמוקראטית. שוויון זכויות וחובות צריך להיות מוטל על אזרחיה כולם – ובלבד שהם נאמנים למדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי.

אני מאמין כי מי מתושבי הארץ שאינו מוכן להכיר בריבונותו הנצחית של העם היהודי בארץ ישראל אינו יכול להיות אזרח במדינה. הוא יכול להיות תושב בישראל וכל זכויות הפרט צריכות להישמר לו . זכויות פרט ולא זכויות של מיעוט לאומי. מי שלא יהיה מוכן להצהיר הצהרת אמונים למדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי לא יוכל להשתתף בבחירות כאזרח המדינה הזו.

אני מאמין כי הסכסוך בין היהודים והערבים בארץ ישראל אינו סכסוך גבולות, והמלחמה אינה מלחמה טריטוריאלית. הערבים אינם מוכנים להכיר בעצם זכותו של העם היהודי לקיים מדינה יהודית בארץ ישראל – קטנה ככל שתהיה. ואם יש מנהיגים ערבים המוכנים להכיר במדינה כזו – הם אינם רלוונטיים למהלך ההיסטוריה. זו נקבעת, כבר יותר ממאה שנה בידי אלו התובעים למחוק את ישראל מן המפה. ולפיכך – חלוקת הארץ, לא רק שהיא מנוגדת לציונות ולבסיס המוסרי לקיומה של מדינת ישראל – חלוקת הארץ היא גם איוולת מדינית. רק מי שטועה לחשוב שהסכסוך הוא טריטוריאלי יכול לקוות שפשרה טריטוריאלית תרפא אותו. הקמת מדינה פלשתינאית ממערב לירדן היא מרשם בטוח לחורבנה של מדינת ישראל.

אני מאמין כי ניתן להקטין במידה משמעותית את החיכוך בין יהודים וערבים בארץ ישראל על ידי יישובם מחדש של הפליטים הערבים בארצות ערב על פי תכנית בינלאומית הומניטארית רחבה, ובהסכמה. ארץ ישראל כבר חולקה למדינה יהודית ולמדינה ערבית, ועל שלושה רבעים משטחו של “הבית הלאומי” שהובטח ליהודים בהצהרת בלפור ובהחלטת חבר הלאומים – הוקמה ממלכת ירדן. 70% מתושבי ירדן הם ערבים “פלשתינאיים” ולפיכך אם חפצה הקהילה הבינלאומית להכיר בקיומו של “עם פלשתינאי” ובזכותו להגדרה עצמית במדינה עצמאית – ירדן היא למעשה מדינת הלאום הפלשתינאית, ואסור להקים עוד מדינה כזו.

אני מאמין כי אם לא ייכון במדינת ישראל משטר של צדק חברתי אמיתי לא נוכל להקים כאן מדינה שתהיה אור לעמנו, אור לגויים ובעלת חוסן פנימי שיוכל לעמוד בפני כל אויב חיצוני. אני מאמין כי מאבק לחיזוק הלכידות החברתית, צמצום הפערים בחברה, חינוך ובריאות שוויוניים וחיזוקן הכלכלי של השכבות החלשות – כל אלו הם נדבכים מרכזיים בתפישת העולם הציונית העומדת בבסיסה של מדינת ישראל.

אני מאמין כי בלא מהפכה חינוכית יהודית ציונית אמיתית , לא נוכל להתקיים בארץ ישראל. מהפכה זו צריכה להשיב לנוער את האמונה בצדקתנו, בזכותנו על הארץ, ולחבר אותם אל השורשים ההיסטוריים והרוחניים של העם היהודי. אני מאמין כי אפשר להשיב לכל בני העם את רגש הגאווה על היותם בני העם היהודי, אזרחים במדינתם הריבונית, אוהבי עמם ומולדתם הנכונים להילחם עבורם. אני מאמין כי התנ”ך הוא מכנה משותף לכל שדרות הציבור בישראל והעמקת לימוד התנ”ך בבתי הספר תהווה בסיס להשגת יעדים אלו. אני מאמין כי חינוך גבוה מעולה, במדעי הרוח החברה והמדעים המדויקים הוא מפתח לפיתוחה וקידומה של מדינת ישראל , וכי יש להעניק לבוגרי יחידות קרביות ותומכות לחימה בצה”ל מימון ללימודים אקדמיים .

אני מאמין כי השחיתות השלטונית היא איום קיומי על מדינת ישראל ורק מאבק נחוש לביעורה מכל שדרות השלטון והגופים הציבוריים יאפשרו את קיומה של מדינת ישראל.

אני מאמין כי לעם היהודי זכות לבעלות על קרקעות בישראל, וזכות לקבוע את ייעודן של קרקעות כאלו ליישוב יהודים. אנו חייבים להיאבק על שמירת קרקעות הלאום בידי המדינה, למנוע השתלטות ובנייה בלתי חוקית בקרקעות הלאום הללו, ולמנוע פגיעה בסביבה, זיהום מקורות המים ומי התהום, בחופים ובים, באוויר בחי ובצומח של ארץ ישראל. אני מאמין כי פיתוח מקורות אנרגיה חלופיים הוא מהלך אסטרטגי חיוני לישראל, הן כדי למנוע פגיעה בארץ ובתושביה והן כדי להשתחרר מהתלות העולמית במקורות דלק הנשלטים כיום במידה מכרעת בידי מדינות מוסלמיות.

אני מאמין כי למדינת ישראל דרושה חוקה לאומית-יהודית-ציונית, שתבטיח את זכויות הפרט, תשקף את אופייה של המדינה ותמנע דיקטטורה שיפוטית המנסה להתגבר על כוחם של נבחרי העם לקבוע את דמותה של המדינה. אני מאמין כי אנו זקוקים למנגנון שונה של בחירת שופטים בישראל באופן שימנע יצירת אליטות שיפוטיות הבוחרות את עצמן.

אני מאמין כי ליברליזציה של המשק בישראל, חיסול המונופולים הגלויים והסמויים, עידוד היוזמה הפרטית והסרת חסמים ביורוקראטיים הם מפתח לשגשוג ולעוצמה כלכלית. עם זאת המדינה חייבת לשמר בידיה את היכולת להעניק שירותים בסיסים לאזרחיה כדין כל מדינה ומדינה, ולהגן על השכבות החלשות מפני מכבשי ההון, המוצאים להם קשרים פסולים אל מסדרונות השלטון.

אני מאמין כי מדינת ישראל יכולה לקיים גשרים מוצקים בין דתיים ושאינם דתיים בישראל, אני מאמין כי ניתן לפתור את כל המחלוקות בשאלות דת ומדינה בדרך של אמנה חברתית רחבה ומעוגנת בחקיקת יסוד.

אני מאמין בחופש הדיבור כיסוד מרכזי במדינה דמוקראטית, ובמסגרת זו גם ביצירת ערוצי תקשורת חופשיים, המנותקים מקשרי הון-שלטון-תקשורת המאפיינים היום את הערוצים המרכזיים של התקשורת בישראל.

אני מאמין כי בניין בית המקדש בהר הבית בירושלים צריך להיות הסמל לתקומת ישראל המחודשת בארץ ישראל. ועד אשר יקום הבית על תילו אני מאמין כי כל יהודי זכאי להתפלל בהר הבית, המקום הקדוש ביותר לכל יהודי בעולם.